04:24
Słowo Boże APOKALIPSA : Miastu nie potrzeba też słońca ani księżyca bo oświetla je chwała Boża a Baranek jest jego lampą / Ap 21, 23 / Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy …More
Słowo Boże APOKALIPSA : Miastu nie potrzeba też słońca ani księżyca bo oświetla je chwała Boża a Baranek jest jego lampą / Ap 21, 23 / Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy Towarzystwa św. Pawła - Edycja św. Pawła Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże youtube.com/c/MandukacjaczyliZjedzSłowoBoże link https://youtu.be/2RWRtytLz38