Clicks36
vi.news

Francis đã phá vỡ mọi kỷ lục

Francis đã tạo ra nhiều vị thánh hơn tất cả các giáo hoàng được gộp lại kể từ khi Sixtus X thành lập Hội chúng Nghi thức vào năm 1588, viết TrueNumbers.it (ngày 2 tháng 1).

Hội chúng này, cho đến khi Pius IX (+1878), chỉ tạo ra có 64 vị thánh. Sau đó, lạm phát bắt đầu: Pius IX (52 vị thánh), Leo XIII (18), Pius XI (34), Pius XII (33), John XXIII (10).

Cuộc đại phá giá bắt đầu với John Paul II (482), người đã thực hiện hai lễ phong thánh: 117 liệt sĩ Việt Nam năm 1988 và Augustin Zhao Rong của Trung Quốc và 119 bạn đồng hành của ông vào năm 2000.

Benedict XVI đã tạo ra 44 vị thánh, Francis, cho đến nay, 898. Năm 2013, ông đã phong thánh cho 800 Liệt sĩ Otranto, bị người Thổ Nhĩ Kỳ giết chết vào năm 1480.

Cho đến nay, các giáo hoàng đã tuyên bố 1726 vị thánh. Martyrologium Romanum năm 2004 liệt kê 13,539 vị thánh và người được ban phước, hầu hết trong số họ không được công bố bởi các giáo hoàng.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsMuphkctcxn