Clicks1.2K
Adrienne123
o. Stanisław Przepierski - cała rozmowa. Wywiad do filmu "Proroctwo" przeprowadzony z o. Stanisławem Przepierskim. Jest to cała rozmowa.More
o. Stanisław Przepierski - cała rozmowa.

Wywiad do filmu "Proroctwo" przeprowadzony z o. Stanisławem Przepierskim. Jest to cała rozmowa.