Clicks32
vi.news

Francis khuyến khích Hồng y Lisbon tiếp tục thúc đẩy tội lỗi phàm nhân

Giáo hoàng Francis đích thân cảm ơn Lisbon Cardinal Manuel Clemente về tuyên truyền các giáo lý vô đạo đức chứa trong Amoris Laetita trong một lá thư Mùa Chay cho các linh mục Lisbon.

Clemente tuân theo các hướng dẫn không chính thống của Buenos Aires đã được phê duyệt của Francis.

Bức thư ngày 26 tháng 6 của Francis cho "Người anh em yêu quý" được Clemente xuất bản vào ngày 12 tháng 7 Patriarcado-Lisboa.pt.

Francis gọi văn bản gây tranh cãi của Clemente là một "phản xạ sâu sắc", "lấp đầy tôi với niềm vui".

Mặc dù Clemente thúc đẩy tội lỗi, Francis gọi ông là "mục tử đi theo tín hữu" [vào vực thẳm] và khuyến khích Clemente "thêm sự mong manh [ngoại tình] thể hiện bằng nhiều hình thức trong các cặp vợ chồng".

Vào cuối bức thư, Francis không truyền đạt phước lành tông đồ của mình.

#newsRipglbrugo