JEZUS: Liczę na rozpowszechnianie Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców

JESUS: I am relying on the spreading of My Word by all of My followers

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 7 sierpnia 2012 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do ciebie jest równie silna jak zażyła, choć w tym czasie nie wydaje ci się, że tak jest. Potrzebujesz spędzać więcej czasu w Moim towarzystwie, bo tylko czyniąc to, odnajdziesz pokój w tej Misji. Twoją duszę wypełniają teraz Moje Łaski, tak że możesz przekazywać światu Moje Orędzia w jak najkrótszym możliwym czasie.

Jakże jestem zmęczony i właśnie teraz samotny w Moim Sercu, Moja córko. Niepokoję się o te niewinne dusze, które są nieświadome Mojego Istnienia. Mają dobre serca i po chrześcijańsku traktują innych, a pomimo to nie wierzą w Moje Istnienie. Każdego dnia patrzę na sposób, w jaki przeżywają swoje codzienne życie – bez wiary w istnienie Boga ani w swoje przyszłe życie w Nowym Raju. Proszę, pomóż Mi powiedzieć im, że ich kocham.

Rozprzestrzeniaj Moje Słowo, a Ja rozpalę poczucie rozpoznania w ich duszach. Nie ma to znaczenia, jeśli odrzucą ciebie, Moja córko, albo Moich umiłowanych wyznawców; jedyne, co potrzeba, to pozwolić im czytać Moje Orędzia. Ześlę Ducha Świętego, tak aby iskra, aczkolwiek maleńka, rozpaliła płomień Mojej Miłości w ich duszach. To jest Moja ostatnia Misja na ziemi, podczas której święte Orędzia od Trójcy Świętej są przekazywane światu. Duch Święty jest obecny w tych Słowach o Boskim pochodzeniu. One są pożywieniem dla nakarmienia waszych dusz, aby pomóc wam przygotować się do bitwy.

Słuchajcie świętego Słowa Boga. Weźcie go, dzielcie się nim i zjednoczcie wszystkie dzieci Boże gotowe do bitwy. Prowadźcie wszystkich swoich braci i siostry, szczególnie tych, którzy zmagają się z wiarą w Boga, ku Mojemu wielkiemu Miłosierdziu. Moje Serce wzdycha z Miłości do nich. Oni, każdy z nich, są dziećmi Bożymi. Potrzebuję ich dusz, bym mógł zatroszczyć się o ich przyszłość, tak aby mieli Życie Wieczne i szczęście. Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeśli nie będę mógł ich zbawić.

Moja córko, podczas gdy Moje Boże Miłosierdzie uratuje większość ludzkości, będę potrzebował ciebie i Moich wyznawców, Moje wyświęcone sługi i zwykłych ludzi, aby zarzucić sieć i odnaleźć wszystkich tych biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych ludzi, którzy potrzebują Bożej Miłości. Zarzućcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko, i w miejscach, gdzie Bóg jest całkowicie odrzucony, wzgardzony i szczególnie znienawidzony. Następnie idźcie i znajdźcie drogie młode dzieci Boże, które nie wiedzą nic o chrześcijaństwie, pomimo że żyją w tak zwanych krajach chrześcijańskich.

Idźcie aż tak daleko, aż do Rosji, Chin oraz krajów, w których Bóg nie jest czczony, i idźcie zdobywać dusze. Nakarmcie je Moimi Orędziami. Nie ma znaczenia, jak będziecie je przekazywać, ale czyńcie to w taki sposób, aby nie sprawiało to wrażenia, że prawicie kazania. Zachęcajcie ich przez to, co może ich zainteresować. Korzystajcie z każdego rodzaju nowoczesnych środków przekazu, aby to czynić. Potrzebuję ich pilnie. Liczę na rozpowszechnianie Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców. Będę was prowadził.

Będziecie wiedzieli w swoich sercach, co macie robić. Proście Mnie, bym wam pomógł, tą szczególną Modlitwą Krucjaty o uczynienie was silnymi.

Modlitwa Krucjaty 72
Modlitwa ucznia

Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.

Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.

Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części świata, bez względu na to, jakie są ich wierzenia.

Zawsze Ci ufam.

Twój umiłowany uczeń. Amen.


Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-oredzia-od-trojcy-swietej-sa-przekazywane-swiatu
This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world
CÓRKA MARYI
Modlitwa ucznia
Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części …
More
Modlitwa ucznia

Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.

Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.

Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części świata, bez względu na to, jakie są ich wierzenia.

Zawsze Ci ufam.

Twój umiłowany uczeń. Amen.