Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
04:13
Evanjelizacia
12.3K
† Čo spôsobuje nedostatok našej viery? Nedostatkov svojej viery sa môžete zbaviť i pomocou: www.evanjelizacia.eu 11.8.2012 | sobota 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 17, 14 - 20 K Ježišovi pristúpil …More
† Čo spôsobuje nedostatok našej viery?

Nedostatkov svojej viery sa môžete zbaviť i pomocou: www.evanjelizacia.eu
11.8.2012 | sobota 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 17, 14 - 20 K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť." Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne." Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!' prejde. A nič vám nebude nemožné."