3
4
1
2
Evanjelizacia
12.5K
~✫♡❀ BOH JE MOJ OTEC. Otče na nebesiach, ako sladké je vedieť, že Ty si môj Otec a ja som Tvoje dieťa! Najmä keď sa nebo mojej duše zamračí a môj kríž je ťažší, cítim, že musím stále opakovať: Otče …More
~✫♡❀ BOH JE MOJ OTEC.

Otče na nebesiach, ako sladké je vedieť, že Ty si môj Otec a ja som Tvoje dieťa! Najmä keď sa nebo mojej duše zamračí a môj kríž je ťažší, cítim, že musím stále opakovať: Otče, verím v Tvoju lásku ku mne!
Áno, verím, že Ty si môj Otec v každom okamihu môjho života a ja som Tvoje dieťa.
Verím, že ma miluješ nekonečnou láskou.
Verím, že na mňa dohliadaš vo dne a v noci a že ani vlások z mojej hlavy nespadne bez Tvojho dovolenia.
Verím, že vo svojej nekonečnej múdrosti vieš lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré.
Verím, že vo svojej nekonečnej sile ma ochrániš od zla.
Verím, že vo svojej nekonečnej dobrote urobíš všetko pre tých, ktorí ťa milujú, dokonca i v područí tých, ktorým slúžia. Bozkávam Tvoju ruku, ktorá ma uzdravuje.
Verím, ale upevňuj moju vieru, nádej a lásku.
Nauč ma vidieť vždy Tvoju lásku ako môjho sprievodcu v každej chvíli môjho života.
Otče, Ty vieš všetko, vidíš všetko a poznáš ma lepšie ako ja sám(a) seba. Môžeš urobiť všetko a miluješ ma.
Otče, pretože Ty si želáš, aby sme sa vždy obracali k Tebe, prichádzam s dôverou prosiť Ťa spoločne s Ježišom a Pannou Máriou... (tu vyslovte svoje želanie).
V spojení s ich Najsvätejšími Srdciami Ti ponúkam všetky svoje modlitby, obete a odriekania, všetky svoje činy a väčšiu svedomitosť pri mojich povinnostiach.
Daj mi svetlo, milosť a silu Ducha Svätého!
Posilni ma v tomto Duchu, aby som Ho nikdy nestratil(a), nezarmútil(a) Ho a nedovolil(a) Mu vo mne oslabnúť.
Môj Otče, žiadam Ťa o to v mene Ježiša, Tvojho Syna! A Ty, Ježišu, otvor svoje Srdce a prijmi do neho srdce moje a spolu s Máriiným ho ponúkni nášmu Božskému Otcovi. Získaj pre mňa milosť, ktorú potrebujem.
Božský Otče, zavolaj všetkých ľudí, nech celý svet chváli Tvoju otcovskú dobrotu a Tvoju božskú milosť! Buď mojím nežným Otcom a chráň ma, nech som kdekoľvek, ako svoje zrenice. Nech som vždy hoden byť Tvojím (ou) synom (dcérou), zmiluj sa nado mnou!
Božský Otče, sladká nádej našich duší, kiež Ťa všetci poznajú, milujú a ctia!
Božský Otče, nekonečné dobro, rozlievajúce sa na všetkých ľudí, kiež Ťa všetci poznajú, milujú a ctia!
Božský Otče, blahodarná rosa ľudstva, kiež Ťa všetci poznajú, milujú a ctia!
- modlitba sr. Eugenie k Otcovi