Clicks36
vi.news

Francis phê phán chính việc mình làm: "Các bạn nghĩ gì về các giáo sĩ nữ?"

Chúa mong đợi "sự đồng điệu" của Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba, Francis nói với Ủy ban Thần học Quốc tế (29 tháng 11).

Ông cảm ơn Ủy ban về một tài liệu gần đây về sự đồng bộ,

"Ngày nay, người ta nghĩ rằng sự đồng bộ là (...) để thực hiện một cuộc khảo sát về các ý kiến: 'Bạn nghĩ gì về các nữ linh mục?' Chủ yếu nó sẽ như thế này, phải không?

Do đó, Francis đã chỉ trích những gì mà ông đã tự làm tại Hội nghị Amazon, nơi các Cha được lựa chọn cẩn thận được hỏi: "Bạn nghĩ gì về các phó tế nữ?"

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsAwicbdhipj