Clicks202
hr.news

Viganò kampanju Bidena uspoređuje sa "sljedbenicima Sotone", "djecom tame"

"Vjerujete li da su sotonini sljedbenici iskreni i odani?" - nadbiskup Viganò postavlja pitanje u izjavi od 4. studenog povezanoj sa prijevarom na sadašnjim izborima u SAD-u:
"Nemojte misliti da djeca tame djeluju iskreno i nemojte se šokirati ako djeluju obmanjivo".

Viganò govori o satima u kojima "izgleda da prevladavaju vrata pakla". Umoljava sve da mole krunicu:
"Ne dopustite da vas obeshrabre prijevare Neprijatelja, tim više u ovom užasnom trenutku, dok se nasilje laži i prijevara usuđuje prkositi Nebu."

Međutim, nadbiskup ostaje optimističan: "Ukoliko se budete molili, našim su protivnicima odbrojeni sati".

#newsDfyzmtdnkr