02:52
Evanjelizacia
1.2K
✞ Tvrdá je to reč Jn 6,55.60-59 ► www.evanjelizacia.eu ──────────────── Všetky meditácie Ľubomíra Stančeka na rok 2014/2015 nájdete tu: www.evanjelizacia.eu V Eucharistii - chlebe života, …More
✞ Tvrdá je to reč Jn 6,55.60-59

www.evanjelizacia.eu
────────────────
Všetky meditácie Ľubomíra Stančeka na rok 2014/2015 nájdete tu: www.evanjelizacia.eu
V Eucharistii - chlebe života, - okrem iného - nachádzame silu zmeniť seba. V jej premenení (transsubstanciáciou) nastáva nová skutočnosť, ktorá pred tým nebola. Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti, a preto Eucharistia je „akoby zavŕšenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí“. V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. „Táto prítomnosť sa nazýva ,skutočnou‘ nie výlučne, ako keby ostatné neboli ,skutočné‘, ale v najplnšom zmysle slova, pretože je podstatná; ňou sa totiž stáva prítomným celý a úplný Kristus, Boh a človek (viď. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1374).