Clicks273

24.3.2021 Výňatky z posolstva sv.arch.Michala (Luz de Mária)

"Tí, kto sa oddávajú svetským radovánkam sa ľahko stanu korisťou nových zmien v Kristovej Cirkvi, ktoré su mimo pravého učenia a pod nimi sa skrýva zvrátenosť diabla, ktorá vyvoláva rozdelenie medzi bratmi."

"To, čo hrôzu v ľudstvu vyvoláva je pád ekonomiky a tá padá… Ubohé stvorenie bez viery pocíti stratu života!
Potravín bude nedostatok, aký ľudia nikdy predtým nezažili, vlažná viera prinese strach a neistotu."

"Pretože človek nepoužíva svoje myslenie, ani neuvažuje o príčinách a dôsledkoch svojich činov, zabúda, že ak budú Boží ľudia verní a pravdiví, bude im z Neba daná Manna, ktorá ich bude živiť [Ex 16,4]."


"Modlite sa, deti Krista Kráľa, príde nová pohroma a prinesie bolesť a hrôzu. Mládež - ľahotajná a bez nápravy - bude trpět ako prvá."

"Ach, ľudstvo, dufáš, že sa vrátíš k normálu minulosti, ale to je v obrovskom nesúladu s prichádzajúcou realitou.


Modlite sa, deti Krista Kráľa, tento pôst musí byť pre dobro duší, ľutujte svojich hriechov, už nečakejte."

Celé posolstvo: BUDOUCNOST JE PRO VÁS NEJISTÁ