Clicks320
Anja39
5

Neokatechumenat – kościół w Kościele

Neokatechumenat – kościół w Kościele

Dla mnie Neokatechumenat jest kościołem w Kościele, a to znaczy, że dzieli Kościół Katolicki. Jako grupa ewangelizacyjno - misyjno - modlitewna wracająca na łono Kościoła Katolickiego jest mile widziana i bardzo potrzebna. Grupa ta powinna być miejscem przejściowym, tak jakby bocznym wejście do Kościoła, ale tak nie jest.

Oni, neokatechumenaci trwają w tym tworząc swój obrzęd Mszy świętej i trwają w tym z uporem, bez żadnego postępu w pokorze i wierze. Przez tą postawę Pan Jezus jest przez nich obrażany, jest obrażany przez sposób podawania Komunii świętej do ręki, każdy sobie łamie święty Chleb, a okruszki sobie lecą w cały świat, najczęściej na ziemię.

Co mówi na ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK 1377: Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa.

KKK 1378: Kult Eucharystii. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywista obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana.

A teraz ponownie moje uwagi:

Jak ktoś nie może uklęknąć to oczywiste jest, że nie uklęknie, jak ma złamaną nogę to nie uklęknie, jak kręgosłup słaby też nie uklęknie, jak nie ma wiary i zły duch trzyma też nie uklęknie.

Wracając do Neokatechumenatu, mało tego, to już nawet słyszę od nich, że spożywają na siedząco przy stole. Ktoś ich tego uczy i przeszkadza wejść w jedność z Kościołem Katolickim. Kto to czyni ? Odpowiedź jest prosta. Wróg Kościoła Katolickiego.

Mój dobry znajomy pobożny człowiek Ś.P. Pan Henryk, poszedł na takie spotkanie, jak zaczęli się modlić o sposobność grzechu, a nie chcieli odmówić modlitwy Kościoła - Pod Twoją Obronę to po prosu wyszedł z stamtąd.

Kiedy Pan Bóg powie DOŚĆ ?
Niech Miłość, Pokój, Dobro i Jedność w Kościele Katolickim wreszcie nastanie.

Krzysztof z Łodzi

P.S.

A teraz rozmowa Pani Mieczysławy z Panem Jezusem dotyczące Neokatechumenatu.
Źródło: www.echochrystusakrola.net

Do K., który należy do Neokatechumenatu
.
Pan: „Powiedz K., że błądzi. Niech wróci do Mojego Ołtarza i inni jemu podobni też. Czekam na nich przy Moim Ołtarzu. Amen”.
Po Litanii do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej Pan powiedział: „Niech się poczną wszystkie religie w Łonie Moim”.
Po Litanii „na pragnienie Nieba” Pan powiedział: „Bądź Moim echem i powtarzaj to, co Ja mówię – wszystkim”.
Co mam powiedzieć jeszcze K., Panie Mój? Pan: Powiedz jemu, że nie można dwóm panom służyć. Przede Mną trzeba paść na kolana, bo Ja jestem, Pan i Bóg twój”.
Panie Jezu K. powiedział, że Neokatechumenat zatwierdził Watykan.
Pan: „Robią, co chcą ze Mną”.
Spierałam się z K... o naszą religię, bo on jest Neokatechumenacie. Ja przekonywałam go, żeby wrócił do normalnej, tradycyjnej naszej religii. Na moje pytanie, kto ma racje Pan odpowiedział: „Ty masz rację. Ja jestem w Hostii ukryty. K..., jak i wielu jemu podobnych mylą się. Ja jestem jedyny na Moim Ołtarzu Św. w Hostii utajony. Przypomnij jemu Cud Eucharystyczny. Tam też był kapłan wątpiący. Czy wymagacie abym codziennie krwawił na Moim Ołtarzu? Ja krwawię, ale nie mogę objawiać tego w każdej Mszy św., bo wy musicie wierzyć, że Ja jestem żywy w Hostii i w winie. Wasz Zbawiciel.”
Panie Jezu koledzy K... z Neokatechumenatu wzywają jego w Imię Twoje do powrotu do nich.
Pan: „Mojego Imienia nadużywają a Ja mówię: Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Niech nie bluźnią przeciwko Mnie. Niech przeczytają dzisiejszą Ewangelię, która ich dotyczy. W imię Moje Moi wybrani mogą wyrzucać złe duchy, ale oni najpierw niech z siebie ich wyrzucą. Błogosławię wszystkich, którzy żyją w prawdzie. Jezus”
Dzisiejsza Ewangelia - Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa...
Panie Jezu - Leszek, który jest w Neokatechumenacie pyta, czy dobrze postępuje, ponieważ ma niepokój w sercu?
Pan Jezus: "Synu mój - czyżbyś za mało wiedział o neokatechumenacie? Jest to bardzo zły obrzęd religijny, który urąga Bogu Ojcu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Odejdź od tego zgromadzenia i powiedz innym aby odeszli. Już mówiłem: Ja jestem jedyny Jezus zrodzony z Maryi Panny i nigdy nie było i nigdy nie będzie innego. Jeden i ten sam obrządek religii katolickiej według Mojego następcy - papieża. Bądź wpatrzony w papieża a nie w biskupów, którzy w większości nie są Moimi. Czytaj dokładnie dobre książki o Mnie, bo przecież ukazywałem się i ukazuję cały czas i mówię do was przez Moich apostołów i ich słuchajcie. "Upadnij na kolana ludu czcią przejęty" - śpiewacie - to upadajcie, bo Ja jestem Bóg - Stworzyciel wasz a wy ludzie, którzy w proch się obrócicie i w waszym dniu staniecie przede Mną ale nie jak równy z równym, jak to wy w tej chwili stajecie lub siadacie. Badajcie - uważajcie na to, co nie ode Mnie pochodzi. Jezus wasz Pan".


Źródło: www.echochrystusakrola.net
Boanerges"'
Boanerges"'
TA STRONA NIE ISTNIEJE : Źródło: www.echochrystusakrola.net
😀
Nemo potest duobus dominis servire !
STRZEŻCIE SIĘ TEJ DROGI !

Ks. Enrico Zoffoli - Czy "droga" neokatechumenatu jest prawowierna

Ks. prof. Michał Poradowski - Neokatechumenat

Ks. Edward Skotnicki - Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła

Neokatechumenat na rozdrożu

Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zuberbier - Uwagi dotyczące Neokatechumenatu

Ks. Edward Skotnicki - Uwagi do Katechez neokatechumenalnych

Neokatechumen…
More
STRZEŻCIE SIĘ TEJ DROGI !

Ks. Enrico Zoffoli - Czy "droga" neokatechumenatu jest prawowierna

Ks. prof. Michał Poradowski - Neokatechumenat

Ks. Edward Skotnicki - Neokatechumenat szansa czy zagrożenie dla Kościoła

Neokatechumenat na rozdrożu

Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zuberbier - Uwagi dotyczące Neokatechumenatu

Ks. Edward Skotnicki - Uwagi do Katechez neokatechumenalnych

Neokatechumenat? STOP!

Katechezy: Konwiwencja

Stop profanacji Najświętszego Sakramentu!

Herezje Kiko a nauczanie bł. Jana Pawła II - porównanie. Cz I. Ofiarny
charakter Mszy św.


Herezje A.Kiko - cz. II. Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Herezje A. Kiko - cz. III. Czy Jezus Chrystus jest naszym wzorem? Czy możemy Go naśladować?

Anty biblijny i anty Maryjny charakter neokatechumenatu

Swiadectwo z neokatechumenatu - Katechiści powiedzieli...

Świadectwo z neokatechumenatu - Nietolerancja, plotki i złoścliwości

Świadectwo z neokatechumenatu - "Mydlenie oczu" niektórym biskupom i księżom

Świadectwo o neokatechumenacie - miliardy przecierają wszystkie drogi

Świadectwo z neokatechumenatu - Postawa autorytarna, uzależniająca

Swiadectwo z neokatechumenatu: Krytyka i żale matki

Świadectwo z neokatechumenatu: Pranie mózgów

Swiadectwo z neokatechumenatu - Musisz nam zaufać!

Swiadectwo z neokatechumenatu - Katechiści są ponad duchowieństwem

Klimat prawie jak w inkwizycji - Świadectwo z neokatechumenatu

Klimat terroru - świadectwo z neokatechumenatu
Nemo potest duobus dominis servire !
PAN JEZUS SPONIEWIERANY - JEGO OBLICZE - SYNA BOŻEGO - Z WYDŁUBANYMI OCZAMI - AUTOR KIKO - BLUŹNIERCA !

KATOLICY - MACIE OCZY, A NIE WIDZICIE ?

OHYDA SPUSTOSZENIA:

www.traditia.fora.pl/…/chrystus-nie-zy…
Boanerges"'
DEKRET
DEFINITYWNEGO ZATWIERDZENIA
STATUTU DROGI NEOKATECHUMENALNEJ
PRZEZ PAPIESKĄ RADĘ DO SPRAW ŚWIECKICH

Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów Palomeras Altas w Madrycie, za sprawą Pana Francisco José (Kiko) Gomez Argüello i Pani Carmen Hernández, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli głosić im …More
DEKRET
DEFINITYWNEGO ZATWIERDZENIA
STATUTU DROGI NEOKATECHUMENALNEJ
PRZEZ PAPIESKĄ RADĘ DO SPRAW ŚWIECKICH

Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w roku 1964 wśród mieszkańców baraków ze slumsów Palomeras Altas w Madrycie, za sprawą Pana Francisco José (Kiko) Gomez Argüello i Pani Carmen Hernández, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu ów kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu „Słowo Boże – Liturgia – Wspólnota”, która ma prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.

To nowe itinerarium inicjacji chrześcijańskiej, zrodzone w nurcie odnowy wzbudzonej przez Sobór Ekumeniczny Watykański II, spotkało się z żywym zainteresowaniem ówczesnego arcybiskupa Madrytu, Jego Ekscelencji Casimiro Morcillo, który zachęcił inicjatorów Drogi do rozpowszechniania jej w parafiach, które o to poproszą. W ten sposób rozpowszechniła się ona stopniowo w archidiecezji Madrytu i w innych hiszpańskich diecezjach.

W 1968r. inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej przybyli do Rzymu i osiedlili się w dzielnicy Borghetto Latino. Za zgodą Jego Eminencji Kardynała Angelo Dell’Acqua, ówczesnego Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla Miasta Rzymu i Dystryktu, rozpoczęła się pierwsza katecheza w parafii Nostra Signora del Santissimo Sacramento e Santi Martiri Canadesi. Począwszy od tej daty, Droga stopniowo rozprzestrzeniała się w diecezjach całego świata.

Droga Neokatechumenalna jest itinerarium formacji katolickiej, która «pozostaje w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary» (Statut, art. 1 § 2). Posiada ona publiczną osobowość prawną (por. Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z 28 października 2004r.).

Droga Neokatechumenalna – przeżywana w łonie parafii, w małych wspólnotach złożonych z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie – realizuje się według linii proponowanych przez Inicjatorów, zawartych w Statucie oraz w tomach nazwanych Orientamenti alle Équipes di Catechisti [Linie Orientacyjne dla Ekip Katechistów] (por. Statut, art. 2,2o); jej ostatecznym celem jest stopniowe prowadzenie wiernych do osobistej intymności z Jezusem Chrystusem i uczynienie ich aktywnymi podmiotami w Kościele i wiarygodnymi świadkami Dobrej Nowiny Zbawiciela; promuje misję ad gentes nie tylko w krajach misyjnych, ale także w tych o starożytnej tradycji chrześcijańskiej, które są dzisiaj, niestety, głęboko zsekularyzowane; jest narzędziem wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, którzy przygotowują się do przyjęcia Chrztu według norm zawartych w Ordo Initiationis Christianae Adultorum [Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych] (Święta Kongregacja Kultu Bożego, dnia 6 stycznia 1972r.).

Wielokrotnie i na różne sposoby, Sługa Boży Jan Paweł II podkreślał obfitość owoców ewangelicznego radykalizmu i nadzwyczajnego zapału misyjnego, które Droga Neokatechumenalna wnosi w życie wiernych świeckich, w rodziny, we wspólnoty parafialne, a także bogactwo powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, jakie Droga wzbudza, ukazując się jako «itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych» (AAS 82 [1990] 1513-1515).

Również Ojciec Święty Benedykt XVI, zwracając się do uczestników Drogi Neokatechumenalnej 12 stycznia 2006r., stwierdził: «Wasze działanie apostolskie dąży do umiejscowienia się w sercu Kościoła, w całkowitej zgodności z jego dyrektywami i w jedności z Kościołami partykularnymi, w których będziecie działać, doceniając w pełni bogactwo charyzmatów, jakie Bóg wzbudził przez inicjatorów Drogi» (Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 1 [2006], 58-59).

Dlatego też:

Po upływie pięciolecia od zatwierdzenia „ad experimentum” Statutu Drogi Neokatechumenalnej (por. Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z 29 czerwca 2002r.);

Biorąc pod uwagę cenny wkład – potwierdzony przez licznych biskupów – jaki Droga nadal wnosi w dzieło nowej ewangelizacji, przez praktykę przyjętą i docenioną w swoim już czterdziestoletnim istnieniu w wielu Kościołach partykularnych;

Rozpatrzywszy prośbę, przekazaną do tej Dykasterii przez pana Francisco José (Kiko) Gomez Argüello, przez panią Carmen Hernández i przez księdza Mario Pezzi, członków Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną, o definitywne zatwierdzenie wyżej wymienionego Statutu;

Przyjąwszy przychylnie zmiany wprowadzone w redakcji Statutu;

Biorąc pod uwagę artykuły 131 i 133 § 1 i § 2, Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, Papieska Rada do Spraw Świeckich
NINIEJSZYM DEKRETEM

definitywnie zatwierdza Statut Drogi Neokatechumenalnej, należycie uwierzytelniony przez tę Dykasterię i w kopii złożony w jej archiwach. W nadziei, że te normy statutowe stanowić będą stałe i pewne linie przewodnie dla życia Drogi i będą pomocą dla Pasterzy w ich ojcowskim i czujnym towarzyszeniu wspólnotom neokatechumenalnym w Kościołach partykularnych.

Dan w Watykanie, 11 maja 2008, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Stanisław Kard. Ryłko

Przewodniczący

+ Josef Clemens

Sekretarz