Clicks384
CÓRKA MARYI
1

JEZUS: Ostrzegam was o niebezpieczeństwach podążania drogą okultyzmu i praktyk „new age”, bo nie są ode Mnie

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 14 czerwca 2014 roku, godz. 12.40

Moja szczerze umiłowana córko, jest tylko jeden Bóg – Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty – wszyscy to odrębne Osoby w Jednym. Nie ma trzech odrębnych jednostek, bo My Jesteśmy Jednym – Bóg Ojciec, Stwórca wszystkiego, Bóg Syn, Który się objawił, aby żyć wśród was, i Bóg Duch Święty, dany ludzkości jako Dar, dzięki któremu Prawda napełnia wasze serca wiedzą, nowym życiem i Mocą Mojej Miłości.

Kiedy przychodzicie do Mnie, przychodzicie do Mojego Ojca. Gdy Duch Święty wzywa was, to pochodzi On od Ojca. Wszystko pochodzi od Boga. Nigdy nie wolno wam czcić jakiegokolwiek innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego. Jednak wiedzcie o tym – aby poznać Ojca, musicie uznać Boga Syna, bo beze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie możecie poznać Ojca.

Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, ale Jego dzieci nie kochają Go tak, jak powinny. Jest to w porządku, ponieważ przeze Mnie staną się one częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Są też tacy, którzy idą za złym duchem i którzy świadomie oddają mu dar swojej wolnej woli. Wówczas nie mają już kontroli nad swoimi działaniami, bo złe duchy wewnątrz nich wykorzystują ich w celu pozyskania innych podatnych dusz. Te dusze nie czczą Boga – zamiast Niego czczą szatana. Błagam was, abyście pomogli Mi uratować te biedne, nieszczęsne dusze, które nie mogą już uratować własnych dusz poprzez swój wolny wybór. Pragnę, abyście poprzez wasze modlitwy błagali o uwolnienie dusz w niewoli, aby do Mnie powróciły.

Modlitwa Krucjaty 157
Za dusze w niewoli

O drogi Jezu, uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana.

Pomóż nam przez nasze modlitwy przynieść im ulgę od cierpienia opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim zostaną jako zakładnicy wzięci przez szatana w otchłań piekielną.

Błagamy Cię, Jezu, abyś okrył te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby odnalazły prawdę, i byś pomógł im odnaleźć odwagę do odwrócenia się od sideł i niegodziwości diabła. Amen.


Problemem napotykanym przez dusze, które wielbią fałszywych bogów, jest to, że pozostają otwarte na ducha zła, który potrzebuje tylko odrobiny ich wolnej woli, aby je opanować. Fałszywi bogowie prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największe niebezpieczeństwo, które przed nimi stoi, jest takie, że wierzą, iż takie praktyki są normalne, zdrowe dla ich ducha i że są środkiem, za pomocą którego odnajdą pokój i spokój w swoim życiu. Jedyne, co odnajdą, to ból i smutek.

Ostrzegam przed niebezpieczeństwem podążania za okultyzmem i praktykami New Age, bo one nie pochodzą ode Mnie. Jedynie idąc za Mną, Jezusem Chrystusem, możecie mieć Życie Wieczne. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Śmierć ciała nie oznacza końca waszego istnienia. Wasze istnienie jest na wieczność. Życie Wieczne przychodzi tylko przeze Mnie. Wieczna śmierć pochodzi od szatana.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…oga-niz-boga-w-trojcy-jedynego
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…-other-god-but-the-triune-god/

_____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Jeśli otworzycie swoje dusze na jakąkolwiek sferę duchową niepochodzącą ode Mnie, otworzycie drzwi demonom

_____________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Problemem napotykanym przez dusze, które wielbią fałszywych bogów, jest to, że pozostają otwarte na ducha zła, który potrzebuje tylko odrobiny ich wolnej woli, aby je opanować. Fałszywi bogowie prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największe niebezpieczeństwo, które przed nimi stoi, jest takie, że wierzą, iż takie praktyki są normalne, zdrowe dla ich ducha i że są środkiem, za …More
"Problemem napotykanym przez dusze, które wielbią fałszywych bogów, jest to, że pozostają otwarte na ducha zła, który potrzebuje tylko odrobiny ich wolnej woli, aby je opanować. Fałszywi bogowie prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największe niebezpieczeństwo, które przed nimi stoi, jest takie, że wierzą, iż takie praktyki są normalne, zdrowe dla ich ducha i że są środkiem, za pomocą którego odnajdą pokój i spokój w swoim życiu. Jedyne, co odnajdą, to ból i smutek."