CÓRKA MARYI
111.6K

JEZUS: Moc szatana szybko osłabnie, mimo że on nie odstąpi od swojego uścisku aż do samego końca

JESUS: Satan’s power will dilute rapidly although he will not relinquish his grip until the very end

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 31 października 2011 roku, godz. 3.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moje święte Słowo, które jest teraz dawane światu nieświadomemu Mojego Istnienia, rozpali dusze wkrótce po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. W końcu ludzkość usłyszy Moje Słowo, aby umożliwić Mi poprowadzenie jej do Mojej Nowej Ery Pokoju na ziemi. Wzywam wszystkie Moje dzieci na całym świecie do porzucenia postawy obronnej i posłuchania, gdy mówi wasz Zbawiciel.

Chociaż nigdy nie objawię wam daty Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię, mogę wam powiedzieć, że powrócę teraz w Duchu. Przychodzę teraz, podczas Ostrzeżenia, uratować was po raz kolejny, tak by człowiek się nawrócił. Proszę, pozwólcie Mi prowadzić was oraz pozwólcie, aby Moja najświętsza Misja rozszerzyła się na cały świat, przynosząc Moim dzieciom pocieszenie. Nie zagłuszajcie Mnie. Nie odrzucajcie Mojej Ręki Miłosierdzia. Nie pozwólcie, aby na przeszkodzie stanęła wasza pycha.

Obudźcie się i przyjmijcie, że Ja rozmawiam teraz z wami, abym mógł przyprowadzić was do głębin Mojego wielkiego Miłosierdzia. W końcu wasze dusze rozświetlą się ogniami Moich Boskich Łask, które zostaną wylane nad wami wszystkimi. Znikną wszelkie wątpliwości. Moc szatana szybko osłabnie, mimo że on nie odstąpi od swojego uścisku aż do samego końca.

Gdy będziecie rozmyślać nad Moimi prośbami, musicie zapytać siebie w ten sposób. Jeśli wierzycie we Mnie, dlaczego odrzucacie Mnie teraz? Dlaczego okazujecie gniew i nienawiść wobec tych, którzy przychodzą w Moim imieniu? Dlaczego wywyższacie siebie w Moim Kościele kosztem Moich dzieci?

Pamiętajcie, że w Moich Oczach wszyscy jesteście równi. Przyjdźcie do Mnie teraz z pokornymi sercami. Bo jeśli tego nie zrobicie, nie będziecie mogli skorzystać z Mojego Miłosierdzia ani otrzymać Łask, a Ja tęsknię za tym, by ich wam udzielić.

Mój Głos woła teraz do wszystkich niewierzących, aby uznali Istnienie Mojego Ojca Przedwiecznego.

Po Ostrzeżeniu pozwólcie Mi pomóc wam na drodze do Życia Wiecznego. Serce Mi się kraje, kiedy widzę zagubione dusze. Ale o tym wiedzcie. To niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, jest tym, co rani Mnie najbardziej.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…orzy-utrzymuja-ze-mnie-znaja-rani-mnie-najbardziej