3
4
1
2
gjb77
636
教徒祈禱彌撒: Basic Mass Prayers For Mass in Chinese/ Podstawowe modlitwy mszalne chińskim. 教徒祈禱彌撒: Basic Mass Prayers For Mass in Chinese/ Podstawowe modlitwy mszalne chińskim Basic Mass …More
教徒祈禱彌撒: Basic Mass Prayers For Mass in Chinese/ Podstawowe modlitwy mszalne chińskim.

教徒祈禱彌撒: Basic Mass Prayers For Mass in Chinese/ Podstawowe modlitwy mszalne chińskim

Basic Mass Prayers

For the Novus Ordo Mass: /

Podstawowe modlitwy mszalne
Na Novus Ordo Mszy

How to pray them

in Chinese /

Jak im się modlić

w języku chińskim

Basic Edition

for more info visit: gbelback.tripod.com/catholic.prayer.chinese/