CÓRKA MARYI
562

JEZUS: Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie podana w częściach Janowi Ewangeliście

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 16 marca 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy poprzez Moje Narodziny Słowo stało się Ciałem, oznaczało to, że święte Słowo Boga zmaterializowało się tak, jak to zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Słowo Boże jest bardzo jasne i się nie zmienia. Będzie trwało przez wieczność. Każdy, kto rozrywa Słowo Boże i dopasowuje je do potrzeb własnych lub innych ludzi, jest winny herezji. Kiedy przyszedłem na świat, dzieci Boże – szczególnie Jego uczeni słudzy w Jego świątyniach na ziemi – znali proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca. Nie było tajemnicą, że Mój Ojciec wyśle Swojego Mesjasza, aby odkupił ludzkość, i tego faktu nauczano w świątyniach, a także był on włączony do każdego czytania Pisma Świętego.

Wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca, jest prawdą. On nie kłamie. Słowo Boże jest odciśnięte w kamieniu. To, co Mój Ojciec powiedział na początku, stanie się. To, co On obiecał, spełni się, niezależnie od tego, czy ludzkość zaakceptuje ten fakt, czy nie.

Mój Ojciec dał światu Swoje Słowo, a następnie Swoje Ciało, przez Moje Narodzenie – Jego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa – a następnie obiecał człowiekowi Zbawienie Wieczne. Każde Słowo zawarte w Piśmie Świętym, jak zostało ono podane w pierwotnej formie, łącznie z Księgą Apokalipsy, jest prawdą.

Dlatego obietnica Mojego Ojca dana światu, że ponownie pośle Swego Syna – tym razem jednak, aby sądzić żywych i umarłych – nigdy nie może zostać odrzucona. Okres przed tym wielkim Dniem będzie burzliwy, a szczegóły czasu przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia są zawarte w Księdze Apokalipsy, jak zostały podyktowane Janowi przez anioła Pańskiego.

Kiedy się mówi, że się uznaje jedną część Księgi Mojego Ojca, a nie przyjmuje innej, oznacza to odrzucenie Słowa Bożego. Nie można przyjąć jednej części Prawdy i twierdzić, że reszta Słowa Bożego jest kłamstwem.

Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie podana w częściach Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy, dopiero ma nastąpić.

Wiele osób boi się jej zawartości i będzie się starało odrzucić ją, ponieważ prawda jest gorzką pigułką do przełknięcia. A jednak, kiedy prawda zostanie przyjęta, będzie czymś, dzięki czemu będziecie mogli dużo lepiej pojmować, bo wraz z nią przyjdzie jasność. Jasność oznacza, że będziecie mogli się przygotować łatwiej i ze spokojem w duszy i radością w sercu, skoro będziecie wiedzieli, że Ja przychodzę odnowić świat. Będziecie wiedzieli, że Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Jego dzieci ma w końcu do nich powrócić w całej swojej pierwotnej Chwale.

Żaden człowiek nie może naprawdę zrozumieć Księgi Apokalipsy, ponieważ nie wszystkie wydarzenia są zapisane w szczegółach lub w kolejności, a i nie miała ona być zrozumiała. Ale wiedzcie o tym. Możecie być pewni, że to jest okres, kiedy panowanie szatana dogorywa, a gdy dobiega końca, to szatan będzie wymierzał Mi wszelkie ciosy. Będzie to robił przez przenikanie do Mojego Kościoła na ziemi od wewnątrz. Ukradnie Mi dusze i zbezcześci Moje Ciało, Najświętszą Eucharystię. Jednak Ja jestem Kościołem i będę prowadził Mój lud. Szatan nie może Mnie zniszczyć, bo jest to niemożliwe. Może on jednak zniszczyć wiele dusz, zwodząc je tak, by uwierzyli, że on jest Mną.

Tak jak świat został przygotowany na Moje Pierwsze Przyjście, tak też teraz jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Wy, którzy się sprzeciwiacie Mi w Moich wysiłkach ratowania dusz i którzy oddajecie hołd Moim wrogom, wiedzcie to. Nigdy nie pokonacie Mocy Boga. Nigdy nie zniszczycie Słowa. Nigdy nie zbezcześcicie Mojego Ciała i nie pozwolę wam dłużej pozostać w pozycji stojącej.

Gdy spełniają się proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy, nigdy nie wolno wam rozpaczać, bo możecie mieć pewność, że Miłość Boga do Jego dzieci oznacza, że surowo potraktuje On Swoich wrogów i będzie się starał przyprowadzić wszystkie Swoje dzieci, które rozpoznają Mnie, Jego Syna Jedynego, do Jego Boskiej Przystani Pokoju. I podczas gdy wrogowie Boga będą kradli dusze wielu, przez pozory wdzięku oraz oszustwa, wielu ludzi wyleje pogardę dla prawdziwego Słowa Boga.

Wy, którzy jesteście pobłogosławieni widzeniem, nie bójcie się Moich wrogów, lecz Gniewu Bożego, gdy zstępuje na tych, którzy próbują kraść dusze tych, którzy nie pojmują, co się dzieje.

Miłość Boża jest wszechmocna, a Jego wierność, by ocalić każdą osobę, jest nieskończona. Ale Jego kara dla Jego wrogów jest sroga, bo jest ostateczna.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…calej-swojej-pierwotnej-chwale
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…lly-in-all-its-original-glory/

____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Ta ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi

____________________________________________________________