04:07
Beato Martin Martinez, Un segundo antes de ser fusilado en 1936 Beato Martin Martinez pascua, Un segundo antes de ser fusilado en 1936, durante la guerra Civil Española.More
Beato Martin Martinez, Un segundo antes de ser fusilado en 1936

Beato Martin Martinez pascua, Un segundo antes de ser fusilado en 1936, durante la guerra Civil Española.
FUEGO.E.S
😇 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 😇 😇 😇 😇 😇 😇 😇 😇 😇 😇 😇
bosco7591
😇 🤗