Clicks433
vi.news

Cấm thánh lễ? Các linh mục đã tìm ra một giải pháp

Ít nhất ba linh mục Hoa Kỳ đã cung cấp một "thánh lễ ở bãi đậu xe" do coronavirus.

Tại Allendale, Michigan, Cha David Gillilan (PiusX) đã tổ chức lễ kỷ niệm cho hàng trăm tín hữu ngồi trong ô tô của họ (ảnh).

Một bàn thờ bằng gỗ đã được đặt trên hiên của chánh điện phía sau nhà thờ Thánh Margaret Mary.

Cha Shaun Whittington đã cử hành Thánh lễ "bãi đậu xe" ở Indianapolis, phát lên radio trong ôtô của tín hữu và rồi đưa họ rước lễ.

Cha Stephen Hamilton, 46 tuổi, đã tổ chức một buổi lễ bãi đậu xe khác ở Edmond, Oklahoma với một linh mục thứ hai, một phó tế và sáu người hầu lễ.

Khoảng 700 người tham dự thánh lễ trong xe của họ (video dưới đây). Họ có thể nghe thấy linh mục thông qua radio xe hơi của họ.

#newsMxusovttxf