Clicks549
TV Fatima
5

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Sestra Lucie, 2005: „Ano, 25. 3. 1984 to bylo vykonáno tak, jak žádala Naše Paní.” Papež Benedikt XVI. 13. května 2010 ve Fatimě: „Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že prorocká mise Fatimy je ukončena. V Písmu svatém často vidíme, že Bůh hledá spravedlivé, aby zachránil lidstvo a totéž činí tady ve Fatimě, když se ptá: „Chcete nabídnout Bohu, že budete snášet všechna utrpení, která vám sešle, na smír za všechny hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?”

PRVNÍ SOBOTY se vrací! - Ve shodě s úmysly Panny Marie, které dala ve Fatimě Proč pět prvních sobot? Počet pěti smírných sobot zdůvodnila později Lucie tímto vysvětlením, jež jí bylo vnuknuto: „Dcero, důvod je jednoduchý: je pět druhů rouhání vyřčených proti Neposkvrněnému Srdcí Marii.

1.Rouhání vůči Mariinu Neposkvrněnému Srdci.
2.Potupné řeči proti trvalému panenství Mariinu.
3. Rouhání proti božskému Mariinu mateřství.
4. Ničemnosti, které byly zasévány do srdcí dětí, lhostejnosti, pohrdání a nenávist vůči Matce Boží.
5. Hanobení Mariiných obrazů a soch.

První soboty v měsíci - podmínky smírných pobožností:
1. Jít ke sv. zpovědi (nemusí být přímo první sobotu);
2. Modlitba sv. růžence (jedna část);
3. Rozjímání (15 minut);
4. Přijetí svatého přijímání;

- Jednání musí být vedeno úmyslem věnovat Neposkvrněnému Srdci Mariinu smírné modlitby za všechny hříchy, lhostejnosti, urážky, které byly vůči němu spáchány.

„Duši, která takto bude uctívat mé Neposkvrněné Srdce, slibuji, že v hodině smrti obdrží všechny milosti potřebné ke spáse”.

Světová válka nemusela být, komunismus nemusel tak šílet. Skoro 70 let trvalo, než Církev udělala v osobě papeže to, o co prosil Bůh skrze P. Marii. Proč Rusko? 1917 – revoluce – není Bůh, není náboženství, není hřích, člověk může dělat co chce. Fatima je jediné místo, jediné
poselství, ke kterému se papežové tolikrát vraceli. Mnohá poutní místa jsou uznaná za pravá, ale Fatimu papežové respektovali. Dnes se každý z nás může Srdci P. Marie obětovat a zapojit se do spásy tohoto světa. Tak jako dříve, tak i dnes Bůh ledá lidi sobě věrné, aby mohl
zachraňovat tento svět. Osobní zasvěcení Neposkvrněnému Mariinu Srdci - nejvyšší bod mariánské úcty: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v
dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN.

A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

rovecne.farnost.cz/…avodaj_novy_jeruzalem52013.pdf

Web:
www.sekretariatfatimski.pl

Krucjata/ Crusade:
jednaintencja.pl/en/home-2

Facebook:
facebook.com/WielkaNowennaFatimska

TV youtube:
youtube.com/…annel/UCLAjHF1P999_avgbEouADPw

TV Gloria:
@TV Fatima

e-mail: fatima@smbf.pl
Kallistratos
b8111, Laco Bajzo
Žádné zjevení nemůže odporovat Písmu svatému. Žádné zjevení není dáno k věření a povinnostem katolíka v něj věřit. Bůh nerozděluje podle denominací nebo přihrádek při vykoupení a spáse. Kritérium je jiné. (na obojí odpovídá Písmo). Vychvácení nebo vytržení se nebude konat, nic takového. Není to téma dne a nosné sdělení Písma. 1000 let nikdo nikde bydlet nebude v jakési chýši …More
b8111, Laco Bajzo
Žádné zjevení nemůže odporovat Písmu svatému. Žádné zjevení není dáno k věření a povinnostem katolíka v něj věřit. Bůh nerozděluje podle denominací nebo přihrádek při vykoupení a spáse. Kritérium je jiné. (na obojí odpovídá Písmo). Vychvácení nebo vytržení se nebude konat, nic takového. Není to téma dne a nosné sdělení Písma. 1000 let nikdo nikde bydlet nebude v jakési chýši pod Uralem :) Symbolismus Písma je jiný a opět - nosné sdělení Písma to není. Pokud má někdo problém s chronologií čehokoli, pak nechť ráčí zakoupit mnoho knížek starších i novějších od sekt s adventním posláním a bude tam mít i krásné grafy. Teď nevím, zda to byla Touha věků či Velké drama věků z těch nejznámějších. A pak plno a plno dalších a dalších.... Vždyť rozumbradů bylo tak plno a proroků tak málo... Kolik zbývá? 5, 10 nebo 20 let do vašeho skonu? Trpělivost... 😊 Do té doby je možné vykonat mnoho dobrého, to je důležité... 3,2,1 ... teď. 😉
b8111
Laco Bajzo: Nic ve zlém bratře, věříš kdejakém zjevení, aniž si uvědomuješ, že si mnohá navzájem odporují, ale slovu Božímu nerozumíš. Samozřejmě, že před velkým soužením nebude vychvácení, ani 1000 království Boží na zemi po 2 příchodu Krista. Avšak Písmo hovoří o pusté, zničené zemi bez života po Kristově příchodu, kdy bude vzat do nebe Jeho lid. Tuto pustou zem bude obývat 1000 let satan, …More
Laco Bajzo: Nic ve zlém bratře, věříš kdejakém zjevení, aniž si uvědomuješ, že si mnohá navzájem odporují, ale slovu Božímu nerozumíš. Samozřejmě, že před velkým soužením nebude vychvácení, ani 1000 království Boží na zemi po 2 příchodu Krista. Avšak Písmo hovoří o pusté, zničené zemi bez života po Kristově příchodu, kdy bude vzat do nebe Jeho lid. Tuto pustou zem bude obývat 1000 let satan, který nebude moci nikoho již svádět. Další chronologické události není potřeba rozebírat, protože nerozumíš základu.
Soport
Modlářství kultu panenky marie přivedlo katolicizmus tam kde je.
Zedad
Co tu meleš za nesmysly, prosím tě? Soporte?
Laco Bajzo
Vy ,ujetí protestanti by ste takto prevracali Božie veci ešte ďalších 500 rokov,preto Boh povedal dosť. Teraz dostanete vakcínku ,potom čip a tak budete ďalej čakať.Jedna polovica protestantíkov na "vychvátení" pred veľkým súžením a druhá na tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ,po druhom príchode Krista. Tak si odnesiete spravodlivú odplatu za prevracanie Božieho slova.