Clicks6

Blahoslavení budete,

novaetvetera
keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé, pre mňa.