03:52
Evanjelizacia
12.5K
† Nie všetko veľké sa páči Pánovi. Pripravujeme pre Vás Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka II., ktorého prvú časť môžete nájsť aj tu: www.evanjelizacia.eu 22.8.2012 | streda 20. týždňa v Cezročnom …More
† Nie všetko veľké sa páči Pánovi.

Pripravujeme pre Vás Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka II., ktorého prvú časť môžete nájsť aj tu: www.evanjelizacia.eu
22.8.2012 | streda 20. týždňa v Cezročnom období | Lk 1, 26 - 38
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
Anjel potom od nej odišiel.