Clicks422
hr.news

Anne Soupa - savršena kandidatkinja za nadbiskupa u Lyonu

Francuska "teologinja" Anne Soupa objavila je putem Twittera kako želi naslijediti kardinala Philippa Barbarina (69) kao nadbiskupa u Lyonu u Francuskoj.

Oligarhijski mediji odmah su pohvalili i pozdravili Soupu. Ipak, Soupa ima izvrsne kvalifikacije za posao:

• ima 73 godine i na taj način će provoditi crkvenu gerontokraciju
• vjeruje u ideologiju feminizma
• prezire katoličku nauku
• vjeruje da sakramenti "nisu sve" u kršćanskom životu
• dobro je povezana s antikatoličkim establišmentom Crkve
• prije Franjinog izbora održala je "žensku konklavu" na kojem je odlučeno da se izabere "papa milosrđa"
• promovira revizionističku kritiku kako bi projicirala njene hereze u Bibliju
• Franjina je sljedbenica
• apologistica je Luthera i Jude
• rođena je 1. travnja.

Slika: Anne Soupa, © wikicommons, CC BY-SA, #newsFmtejrdnwo