Clicks6.5K
Kosovo Global
Paulina, pëllumbesha katërvjeçae! Paulina Spaqi, pëllumbesha katërvjeçae që jeton në Hungari, reciton rrjedhshëm shumë strofa për Nënë Terezen, në Meshën solemne më 6 shtator në Vjenë.More
Paulina, pëllumbesha katërvjeçae!

Paulina Spaqi, pëllumbesha katërvjeçae që jeton në Hungari, reciton rrjedhshëm shumë strofa për Nënë Terezen, në Meshën solemne më 6 shtator në Vjenë.