Clicks1.7K
Čnosti 13. ✿ Čnosť spravodlivosti. viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 13. SPRAVODLIVOSŤ 13.1 Spravodlivosť vo Svätom písme 13.2 Čnosť…More
Čnosti 13. ✿ Čnosť spravodlivosti.

viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu
13. SPRAVODLIVOSŤ
13.1 Spravodlivosť vo Svätom písme
13.2 Čnosť spravodlivosti (iustitia)
13.3 Čnosť úcty voči Bohu (religio)
13.4 Čnosť úcty oproti rodičom (pietas)
13.5 Vďačnosť (gratia)
13.6 Úprimnosť a pravdovravnosť (veritas)
13.7 Prívetivosť a priateľská láska
13.8 Poslušnosť (obedientia)
13.9 Sociálna a medzinárodná spravodlivosť