Clicks4.1K

Veľká Noc a Hora Zvir 2012

Anton Selecký
Milí priatelia, prinášame vám zábery z tohtoročného slávenia Veľkej Noci v obci Litmanová, ako aj informácie o tom, ako sa vyvíja Hora Zvir, miesto zjavenia sa Nepoškvrnenej Čistoty, a aký program …More
Milí priatelia, prinášame vám zábery z tohtoročného slávenia Veľkej Noci v obci Litmanová, ako aj informácie o tom, ako sa vyvíja Hora Zvir, miesto zjavenia sa Nepoškvrnenej Čistoty, a aký program vás očakáva, ak sa rozhodnete navštíviť toto milostivé miesto. Jednotlivci, ako aj skupiny, sa môžu priamo informovať resp. nahlásiť u rektora chrámu a kaplnky Nepoškvrneného Počatia na Hore Zvir, u vdp. Vasila Kindju.