Clicks759

Video: Šou Johna Henryho Westena – Zavretý seminár a „povinnosť“ katolíkov dať sa zaočkovať

Video: Šou Johna Henryho Westena – Zavretý seminár a „povinnosť“ katolíkov dať sa zaočkovať Biskup z USA, Joseph Strickland, zopakoval, že katolíci musia odmietnuť každú vakcínu, ktorá bola vyvinutá …More
Video: Šou Johna Henryho Westena – Zavretý seminár a „povinnosť“ katolíkov dať sa zaočkovať
Biskup z USA, Joseph Strickland, zopakoval, že katolíci musia odmietnuť každú vakcínu, ktorá bola vyvinutá pomocou potratených detí


Vítam vás pri tejto epizóde Šou Johna-Henryho Westena.
Napriek šialenstvu, ktoré k nám prichádza z Ríma a iných miest v Cirkvi, nás nádej neopúšťa, ako odvážni preláti otvorene karhajú a stavajú sa na odpor svojim bratom biskupom. Keď Vatikán pápeža Františka vyložil karty na stôl vo veci odmietnutia podávania svätého prijímania veriacim na jazyk, arcibiskup Carlo Maria Vigano zverejnil veľmi kritické varovanie, a napriek naliehaniu biskupov Veľkej Británie na to, že katolíci sú povinní dať sa zaočkovať vakcínou proti koronavírusu, hoci je poškvrnená potratom, biskup z USA, Joseph Strickland, zopakoval, že katolíci musia odmietnúť každú vakcínu, ktorá bola vyvinutá pomocou potratených detí. Nikam neodchádzajte.

Šou Johna-Henryho Westena Skôr než začneme, prosím nezabudnite označiť, že sa vám video páčilo a zdieľať ho, kliknite na tlačidlo ODOBERAŤ a zvonček, ktoré nájdete pod videom, aby ste boli upozornení na všetky budúce epizódy hneď ako vyjdu. Ako vždy začneme prežehnaním sa.

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Biskup Eduardo Taussig zo San Rafael v Argentíne oznámil blížiace sa zavretie jediného pravoverného seminára v štáte, pretože rektor a ďalší kňazi pracujúci v seminári by seminaristom a iným veriacim neodmietli podať sväté prijímanie, keď si kľaknú a na jazyk.

Ako nám oznámila naša korešpondenta Dorothy Cummingsová McLeanová, tak biskup Taussig v rozpore s učením Cirkvi od kňazov žiada, aby odmietli podať sväté prijímanie veriacim, ktorí nechcú prijať nášho Pána do svojich nevysvätených rúk, ale radšej ho chcú prijať na jazyk, ako je ich právo.

Diecéza oznámila, že seminár sa zatvára na základe príkazu pápežskej Kongregácie pre klérus. Otec José Antonio Álvarez vo vyhlásení diecézy uviedol: „V súlade s pokynmi od Svätého stolca sme rozhodli o zatvorení seminára.“

Kňaz ďalej za diecézu povedal: „Opatrenie prijaté Kongregáciou pre klérus, ktorá je práve dikastériom Svätého Otca, a tieto prípady patria pod jeho jurisdikciu, berie do úvahy, že v dôsledku nedisciplinovanosti veľkej časti duchovných v diecéze, diecéza momentálne nie je schopná zostaviť skupinu učiteľov, ktorí budú ochotní sa cirkevnej disciplíne podriadiť,“ uviedol Álvarez, pričom tým myslel kňazov, ktorí naďalej umožňujú seminaristom a iným veriacim prijímať sväté príjimanie na jazyk.

Náš známy zdroj reportérovi prezradil, že v ňom bolo 40 „dobrých a dobre formovaných“ seminaristov, ktorí si teraz nie sú istí, čo si počnú. Zavretie seminára v San Rafael nazval „skutočnou pohromou“, pretože je presvedčený o tom, že to bol „posledný ozajstný katolícky seminár v katolíckej Argentíne“.

Biskup Taussig, potomok českých prisťahovalcov do Argentíny, bol vymenovaný za biskupa San Rafael v roku 2004 sv. Jánom Pavlom II. Vysvätil ho argentínsky prímas, v tej dobe kardinál-arcibiskup Jorge Bergoglio (dnes pápež František), a niekoľko ďalších biskupov.

Na toto rozhodnutie zareagoval otvoreným listom arcibiskup Carlo Maria Vigano, ktorý biskupovi Taussigovi uštipačne napísal:
„Povráva sa, že toto rozhodnutie mala Kongregácia pre klérus údajne prijať na vaše horlivé naliehanie, ktoré považuje za neprípustné, aby duchovní pod vašou jurisdikciou odmietali podávať a prijímať najsvätejšiu Eucharistiu na ruku, a nie na jazyk.

Arcibiskup Vigano ďalej pokračuje: „Predpokladám, že chvályhodné a koherentné správanie kňazov, duchovných a veriacich v San Rafael vám poskytlo výbornú zámienku na zavretie najväčšieho seminára v Argentíne, a rozptýlenie seminaristov za účelom ich prevýchovy, do iných seminárov, ktoré sú natoľko príkladné, že zívajú prázdnotou.“

Arcibiskup Vigano ďalej pokračuje tým, že biskupa Taussiga nazýva modernistom: „Chápem, že ste sklamaný, keď vidíte, že napriek neúnavnej indoktrinácii, ktorú radikálni modernisti vykonávali niekoľko posledných desaťročí, sa ešte stále nájdu odvážni kňazi a duchovní, ktorí nekladú poslušnosť voči biskupskému súdu pred úctu, ktorá patrí Najsvätejšej sviatosti; a dokážem si predstaviť vaše znepokojenie nad tým, keď vidíte laických veriacich, ba dokonca celé rodiny nasledujúce dobrých pastierov, o ktorých evanjelium hovorí „lebo ovce poznajú jeho hlas“, a nie nádenníkov, ktorým na ovciach nezáleží.

Poukazujúc na to, že na erbe, ktorý si biskup Taussig zvolil, ma napísané „Otcovská a bratská láskavosť“, ho arcibiskup Vigano karhá a hovorí mu: „Na trestaní kňazov, ktorí nechcú zneuctiť posvätnú hostiu, nevidím nič otcovského, ani akýkoľvek prejav láskavosti voči tým, ktorí neuposlúchli tento príkaz o neprípustnosti. Láskavosť, ako hovorí, má slúžiť dobru a pravde: ak na jej začiatku stojí blud a na konci zlo, môže byť jedine grotesknou paródiou na cnosť. Biskup, ktorý namiesto toho, aby bránil česť, ktorá prináleží Kráľovi kráľov, a chválil tých, ktorí sa o tento ušľachtilý cieľ snažia, dokonca zachádza až tak ďaleko, že zavrie prekvitajúci seminár, a svojich duchovných verejne pokarhá, neprejavuje láskavosť, ale skôr trestuhodne zneužíva svoju moc, za čo sa bude pred Božím súdom zodpovedať.“

Arcibiskup Vigano svoj list končí slovami: „Spoločne s duchovnými a laikmi z vašej diecézy, ktorých ste nespravodlivo potrestali a vážne urazili, sa modlím za vás, Vaša Excelencia, a aj za úradníkov Svätého stolca.“ Dodáva: Modlíme sa za vaše obrátenie, ku ktorému sme všetci povolaní, ktoré by nemali naďalej odsúvať tí, čo nepracujú pre Božiu slávu, ale proti dobru duší a cti Cirkvi.

Modlime sa, hovorí, za seminaristov a veriacich zo San Rafael, ktorým ste vy, Vaša Excelencia, vyhlásili vojnu.“
Určite navštívte lifesitenews.com, kde nájdete jeho list v úplnom znení, v reportáži Dr. Micah Hixsonovej z Lifesite news.

Medzičasom nám náš londýnsky spravodajca Paul Smeaton oznámil, že vo Veľkej Británii Konferencia biskupov Anglicka a Walesu vyhlásila, že katolíci majú „povinnosť sa dať zaočkovať“, aj keď sa pri výrobe vakcín používajú potratené deti.
Tu je citát z listu biskupov:
„Katolícka cirkev rázne podporuje očkovanie, a pokiaľ ide o katolíkov, tak je ich prima facie povinnosťou dať sa zaočkovať, a to nielen kvôli svojmu zdraviu, ale aj kvôli solidarite s ostatnými, najmä najzraniteľnejšími.“

List, ktorý bol zverejnený vo štvrtok 30. júla, ďalej uvádza: „Sme presvedčení, že je našou morálnou povinnosťou zaručiť dostatočnú zaočkovanosť potrebnú pre bezpečie ostatných. Je to obzvlášť dôležité v súvislosti s objavom vakcíny proti Covid 19.“
Hoci sa v liste spomína, že „Cirkev je proti výrobe vakcín pomocou tkanív pochádzajúcich z potratených plodov“, zároveň však uvádza, že „Cirkev učí, že pre zdravie dieťaťa a iných zraniteľných osôb je veľmi dôležité umožniť rodičom použiť vakcínu, ktorá bola vyvinutá za pomoci diploidných bunkových línií.

Skôr než biskupi citovali samostatné vyhlásenie Pápežskej akadémie za život z roku 2017, v ktorom sa uvádza, že „všetky klinicky odporúčané očkovania sa môžu používať s čistým svedomím, a použitie takýchto očkovacích látok neznamená nejaký druh účasti na dobrovoľnom potrate,“ ešte nakrátko spomenuli document Pápežskej akadémie za život z roku 2005: „Morálna úvaha o vakcínach vyrobených z buniek pochádzajúcich z potratených ľudských plodov.“

Reakcia zbožných katolíkov na to bola veľmi jasná. Katolícky diakon z Británie, Nick Donnelly, hovoril s Church Militant, a uviedol, že „jedna z bunkových línií využívaných pri výrobe vakcíny na COVID-19 na Oxfordskej univerzite, pochádza od zdravého dievčatka zavraždeného pri potrate v Holandsku v roku 1972.“

Ďalej pokračuje: „Odobrali jej bunky z obličiek na lekársky výskum, a označili ich dehumanizujúcim označením HEK-293. Dnes by z nej pravdepodobne bola 40-ročná matka s vlastnou rodinou,“ povedal Donnelly. „Neviem, ako môže CBCEW,“ to je Konferencia katolíckych biskupov Anglicka a Walesu, „povedať, že je v poriadku, aby katolíci používali vakcíny obsahujúce bunkové línie od detí, ktoré boli zavraždené pri potrate.“

Donnelly hovorí: „Namiesto toho biskupi tvrdia, že je nielen morálne prípustné mať prospech z jej vraždy potratom, ale je to našou morálnou povinnosťou pre väčšie dobro.“
Taktiež v otvorenom liste, ktorý v máji uverejnili katolícki kňazi a laici pod vedením bývalého pápežského nuncia USA, arcibiskupa Vigana, a kardinálov Gerharda Ludwiga Muellera, Josepha Zena a Janisa Pujatsa, uviedli, že
„pre katolíkov je morálne neprijateľné vyvíjať alebo používať vakcíny vyrobené z materiálu z potratených plodov.“

Tento víkend biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase nedávno zopakoval svoj odmietavý postoj k vakcínám vytvoreným pomocou bunkových línií potratených detí.
„Obnovujem svoju výzvu, že odmietame akúkoľvek vakcínu, ktorá bola vyvinutá na potratených deťoch,“ a tento príspevok uverejnil na Twitteri hneď potom, ako britskí biskupi povedali, že je povinnosťou katolíkov dať sa takouto vakcínou zaočkovať.

Biskup Strickland pokračuje: „Aj keď sú staré desiatky rokov, stále to znamená, že bol ukončený život dieťaťa pred narodením, a potom sa jeho telo použilo ako náhradné diely. Nikdy za potratmi nedáme bodku, ak neukončíme toto zlo!“

A toto sú praví biskupi! Ďakujem, že ste si pozreli túto epizódu Šou Johna-Henryho Westena.

Ak sa vám tento program páčil, a znepokojujú vás spomínané záležitosti, potešili by ste ma, keby ste urobili tri veci. Po prvé, podpíšte dve petície, ktoré s nimi súvisia. Jedna podporuje farárov, ktorí bojujú proti represívnym štátnym predpisom ako je prijímanie na ruku, a tou druhou je naša petícia, pod ktorú sa už podpísalo takmer milión ľudí, ktorá je proti povinnému očkovaniu proti koronavírusu.

Odkazy na tieto petície nájdete v popise videa, a na mojom blogu na Lifesite. Ďalej, ak máte pocit, že by tieto šou niekomu pomohli, povedzte im, aby sa prihlásili na odber tým, že im ukážete odkaz uvedený pod videom.
A napokon, ak nám chcete pomôcť udržať túto šou nažive tým, že nás finančne podporíte, kliknite na odkaz give.lifesitenews.com pod videom, kde nám môžete prispieť.

Teším sa na vás nabudúce a Boh vás žehnaj! Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka

alianciazanedelu.sk/archiv/6863
Peter(skala)
tak to vyzera že aj naši biskupi budu nasledovať angličanov:(

už v r.2013 bioeticka subkomisia (KBS) vyzývali ku očkovaniu, tak teraz sa zrejme biskupi znova budu skrývať za ...komisiu
😎
typické, si myslia že ludia ich nevidia:)

Ešte je nádej, že niektorý biskup sa ozve proti očkovaniu osobitne, či už len pri nejakej priležitosti alebo aj pisomne. To by bolo skvelé
TERRACOTTA
Peter(skala) kiežby si mal pravdu a aspoň jeden z biskupov bol proti povinnému očkovaniu proti koronavírusu, aspoň jeden jediný nech sa nájde, ak ďalší sa dajú Satanom oblbnúť!!! A kiežby ich bolo aj viac za Pravdu!!!
Peter(skala)
treba sledovať webovky každého biskupa, možno niečo daju na Net
ľubica
Vízia sv. Don Bosca: útok na Eucharistiu a na Pannu Máriu na konci čias
audionahrávka saleziána exorcistu D Chmielewskeho NECENZUROVANA... DEO GRATIAS aj za dalších odvážnych kňazov!!!
Joseph Strickland,( Kanada)
arcbishop Pavel lenga /Poland/
Bishop Gracida
(Texas, USA),
Don Alessandro Minutella (Palermo),
Don Enrico Roncaglia (Treviso),
Don Enrico Bernasconi (Puglia),
Don Francesco D’Erasm…More
Vízia sv. Don Bosca: útok na Eucharistiu a na Pannu Máriu na konci čias
audionahrávka saleziána exorcistu D Chmielewskeho NECENZUROVANA... DEO GRATIAS aj za dalších odvážnych kňazov!!!
Joseph Strickland,( Kanada)
arcbishop Pavel lenga /Poland/
Bishop Gracida
(Texas, USA),
Don Alessandro Minutella (Palermo),
Don Enrico Roncaglia (Treviso),
Don Enrico Bernasconi (Puglia),
Don Francesco D’Erasmus (Civitavecchia),
Father Walter Covens (Carribean), and two priests from Colombia and Equador, and most recently
Father Leatherby(California, USA)
Rosllynn
Kašlu na poslušnost, když to znamená zničit si zdraví. Není pochyb, že vakcína je svinstvo, když její výrobce si zajistil právní nepostižitelnost ta vedlejší účinky způsobené vakcínou. Vakcína není dostatečně vyzkoušená, je třeba lidských pokusných králíků a těmi máme být my. A když nám ta vakcína poškodí zdraví, budeme jen trpět a nikdo nám nic nedá, Nemíním si nechat zničit zdraví a zbytek …More
Kašlu na poslušnost, když to znamená zničit si zdraví. Není pochyb, že vakcína je svinstvo, když její výrobce si zajistil právní nepostižitelnost ta vedlejší účinky způsobené vakcínou. Vakcína není dostatečně vyzkoušená, je třeba lidských pokusných králíků a těmi máme být my. A když nám ta vakcína poškodí zdraví, budeme jen trpět a nikdo nám nic nedá, Nemíním si nechat zničit zdraví a zbytek života protrpět. Je mi jedno, jak dlouho ještě bude trvat můj pozemský život, ale není mi jedno, jak ho prožiji, zda ve zdraví nebo v nemoci a bolesti a pomalém umírání a to jen díky zvůli mocných, kteří mají z vakcín obrovské zisky.
ľubica
napriek naliehaniu biskupov Veľkej Británie na to, že katolíci sú povinní dať sa zaočkovať vakcínou proti koronavírusu, hoci je poškvrnená potratom, biskup z USA, Joseph Strickland, zopakoval, že katolíci musia odmietnúť každú vakcínu, ktorá bola vyvinutá pomocou potratených detí.
........................................
DEO GRATIAS za tohoto biskupa aj za ostatných jemu podobných, ktorí miluju …More
napriek naliehaniu biskupov Veľkej Británie na to, že katolíci sú povinní dať sa zaočkovať vakcínou proti koronavírusu, hoci je poškvrnená potratom, biskup z USA, Joseph Strickland, zopakoval, že katolíci musia odmietnúť každú vakcínu, ktorá bola vyvinutá pomocou potratených detí.
........................................
DEO GRATIAS za tohoto biskupa aj za ostatných jemu podobných, ktorí miluju PRAVDU, preto nekričia s ostatnými biskupmi, pochlebovačmi a luhármi podobne ako v rozprávke od H.Ch. Andersena: Cisarove nove saty! Všetci luhári chválili do nebies nite a látky ktore mal mať pyšný cisár.... a NEMAL! Iba detské srdce= čisté srdce nahlas vykríklo pravdu---Ved ten cisár je nahý----
Treba hovoriť pravdu, ako to urobil exorcista salezián D Chmielewski, pravdu o covide a pravdu o kňazoch= mäsiaroch, ktorí bez bázne narábajú s EUCHARISTIOU ako s nejakým čipsom!!!
Vízia sv. Don Bosca: útok na Eucharistiu a na Pannu Máriu na konci čias
Dana22
BOH sa nedá vysmievať.

www.lumendelumine.cz/index.php

"Prokletí" v Hagia Sofia?

V Turecku se šíří hlasy o „prokletí“ Hagia Sofia, protože byla změněna na mešitu.
Tato „pověra“ se opírá o reálná fakta a teorii o komplotu v turecké vládě.
1. Např. Erdoganův zeť prohlásil, že hodnota tureckého šterlinku poklesla jako trest za Hagia Sofia.
2. Meluzín z Hagia Sofia zemřel náhle uvnitř baziliky …More
BOH sa nedá vysmievať.

www.lumendelumine.cz/index.php

"Prokletí" v Hagia Sofia?

V Turecku se šíří hlasy o „prokletí“ Hagia Sofia, protože byla změněna na mešitu.
Tato „pověra“ se opírá o reálná fakta a teorii o komplotu v turecké vládě.
1. Např. Erdoganův zeť prohlásil, že hodnota tureckého šterlinku poklesla jako trest za Hagia Sofia.
2. Meluzín z Hagia Sofia zemřel náhle uvnitř baziliky na infarkt.
3. Tři tisíce z účastníků, kteří spěchali v pátek na modlitbu do Hagia Sofia, onemocnělo na koronavir.
Zprávu o koronaviru zveřejnil turecký lékař Sharp Ouner pro list "Cumhuriyet" a prohlásil, že nebyla aplikována žádná ochranná opatření, což způsobilo silné rozšíření nákazy.

Legendy, které se pojí k Hagia Sofia, nás uvádějí do tajemství teologie dějin a připomínají nám velkou symbolickou moc posvátných míst.

Tuto posvátnou moc symbolizují smutečním vyzvánění v řeckých chrámech od Atén přes Patrass a Krétu až k malým ostrovům v Egejském moři, kde kněží vyzvánějí malými bílými zvony a přestávky ticha vyplňují hlasy cikád. V těchto hodinách helénskou oblast zaplavila hluboká bolest, stejná, jaká se rozlila po Evropě den po osudovém 29. květnu 1453.

Eleni Glikatsi Arveler, velká byzantinistka, má pravdu: Je to druhý pád Cařihradu. Ale mýty a legendy nám také říkají, že dějiny tím nekončí.

Francesco Colafemina
Dana22
www.christianitas.sk/osudy-hagie-sof…

Začiatkom júla 2020 sa objavila informácia, že turecký prezident Erdogan alebo iniciuje, alebo podporuje – správy sa líšia – premenu Justiniánovej baziliky opäť na mešitu. Táto správa bola okamžite sprevádzaná pokryteckým nariekaním kresťanov i nekresťanov z celého sveta, ba dokonca i niektorých Turkov. Nezaškodilo by ale, pripomenúť pár faktov.
1. Hagia …More
www.christianitas.sk/osudy-hagie-sof…

Začiatkom júla 2020 sa objavila informácia, že turecký prezident Erdogan alebo iniciuje, alebo podporuje – správy sa líšia – premenu Justiniánovej baziliky opäť na mešitu. Táto správa bola okamžite sprevádzaná pokryteckým nariekaním kresťanov i nekresťanov z celého sveta, ba dokonca i niektorých Turkov. Nezaškodilo by ale, pripomenúť pár faktov.
1. Hagia Sofia je vskutku veľkolepá budova. Jej najstaršia verzia, rozľahlá päťloďová bazilika rímskeho typu s átriom a galériami bola postavená medzi Veľkým palácom a hipodrómom už za Constantia II, v rokoch 330 až 360 ako hlavný konštantínopolský kostol. Vtedy sa volala Veľký kostol (Megalé Ekklésia). V roku 404 zhorela pri nepokojoch, vyvolaných zosadením patriarchu Jána Zlatoústeho. Theodosios II ju prestaval a v roku 415 dal znova vysvätiť a onedlho sa v písomnostiach prvýkrát objavil názov Hagia Sofia. Z raného chrámu sa na severnej strane dnešnej Hagie Sofie zachovala rotunda zvaná skeuofylakion. Z druhej stavby sa dodnes zachovali aj fragmenty z bohatej sochárskej výzdoby. Táto druhá verzia bola ťažko poškodená v roku 532 počas povstania Nika! Dnešný chrám začal staviť cisár Justinián po potlačení povstania a vysvätený bol v roku 537. Je to architektonicky natoľko pôsobivá a inšpirujúca stavba, že Arabi a Turci, už dlho pred pádom Konštantínopolu stavali mešity s kupolu, po vzore Hagie Sofie.
2. V roku 1453 padol Konštantínopol do tureckých rúk. Mesto a ríša stáročia chradlo. Príčiny boli viaceré, hospodárske i politické, ale to najdôležitejšou boli cézaropapistické tendencie východných cisárov a ctibažnosť konštantínopolských patriarchov, ktoré sa dostali do sporu s nárokmi rímskych pápežov na univerzálnu vládu nad cirkvou. Objavenie islamu v siedmom storočí, turecká invázia v deviatom a desiatom a následné krížové výpravy a strata Zámoria zmenili rozloženie síl na východe. Druhá vlna čiernej smrti, v 14. storočí zdecimovala veľkú časť Európy, vrátane východnej ríše. Dobytie mesta benátčanmi, tiež známe ako štvrtá krížová výprava a šesťdesiat rokov latinského cisárstva spravili svoje. Ale veľká schizma, ktorá roztrhla kresťanský svet na dva kusy a nechala vyrásť nedôveru a podozrievanie medzi grékmi a latincami bola rozhodujúca.
3. V rokoch 1431 až 1445 zasadal bazilejsko, florentsko, ferarský koncil. Doba bola zložitá, konciliarizmus bol na vrchole, pápežstvo sa netešilo veľkej prestíži, husiti, veľké problémy západnej cirkvi a k tomu turecká hrozba gradovala. Cisár Ján VIII Palaiologos donútil špičky schizmatickej východnej cirkvi, aby nasadli na loď a cestovali s ním do Itálie, kde sa na ekumenickom koncile pokúsil, v snahe získať vojenskú podporu zo západu, odstrániť schizmu. Údajne neprekonateľné teologické problémy sa nakoniec scvrkli na povahu očistca, kvasený-nekvasený chlieb pre Eucharistiu, filioque, ktoré latinci pridali do Nicejsko Carihradského kréda a postavenie pápeža. To posledné bolo rozhodujúce, pretože kolidovalo s byzantskou koncepciou cisárstva. Napriek tomu pod cisárovým tlakom východní účastníci koncilu pristúpili na úniu. Časť naozaj úprimne, ako arcibiskup Bessarion, časť zo strachu a neúprimne. Po návrate domov síce úniu vyhlásili, ale obyvateľstvo a najmä radikálni mnísi pod heslom, radšej turecký turban ako pápežskú tiaru, nedovolili úniu zrealizovať. Ich želanie sa im o osem rokov splnilo. Tvrdenie, že v tom čase bola východná cirkev v jednote s pápežom, je nepravdivé, lebo väčšina z tých, čo úniu vo Florencii podpísala ju v Carihrade odmietla.
4. Podpora západu bola chabá, západ mal vtedy svoje problémy. V Španielsku vrcholila kríza s falošnými konvertitmi zo židovstva, Francúzsko s Anglickom viedli storočnú vojnu, v Čechách a Uhorsku vyčíňali lotrovskí husiti, v Itálii sa navzájom vraždili guelfovia s ghibelínmi a po prehratej bitke pri Varne v roku 1444, už zo západu na východ nová armáda neprišla. V roku 1453 sa dvestotisícová armáda Mehmeda II stretla s niekoľkými tisíckami obrancov Konštantínopolu. Medzi nimi boli janovskí a benátski condotieri, obrane mesta velil Giovanni Iustiniani Longo. Ani tisíc rokov neprekonateľné hradby nepomôžu, ak nie je dosť obrancov a najmä ak stoja proti delostrelectvu a pušnému prachu. Po pár týždňoch obliehania Turci vtrhli do mesta a rozpútali krvavé jatky. Z kupoly Hagie Sofie strhli kríž, šabľami rozsekali ikonostas a oltár a právom dobyvateľa zmenili katedrálu na mešitu. Toto právo ťažko spochybniť, tiež ho užili kresťania, keď zmenili Skalný dóm v Jeruzaleme na kostol Panny Márie. Toto právo bolo až do II. svetovej vojny súčasťou všeobecne akceptovaného medzinárodného práva jednak preto, že jeho odmietanie je nezmysel, pokiaľ ten, kto odmieta, nemá dostatočnú vojenskú moc, aby odmietnutie podporil a tiež preto, že víťazná moc, vďaka svojej prevahe dokáže ukončiť krviprelievanie, vojnu a nepokoje a tým získava nárok vládnuť. Moderné odmietanie tohto práva je len na úrovni teórie, v praxi sa stále užíva.
5. Až do 30 rokov 20 storočia, bola Hagia Sofia regulérna mešita. Fresky boli zakryté vápnom, oltáre zničené a nahradil ich minbar a mihráb. Osmanská ríša od porážky pri Lepante a potom pri Viedni stagnovala a upadala a po prehratej prvej svetovej vojne sa rozpadla. Z trosiek ju pozdvihol Mustafa Kemal, zvaný Ataturk a urobil z nej údajne moderné a údajne sekulárne Turecko. O jeho pôvode sú rozporné informácie, pravoverní moslimovia, znechutení jeho politikou ho označovali za Dönmeha. Keďže bol zo Solúna a v Solúne bola obrovská židovská populácia. Dönmehovia boli kryptožidia v Osmanskej ríši, navonok moslimovia, v skutočnosti židia a vyznávači mesiáša Sabbetaia Zeviho, ktorý v 16. storočí vyvolal medzi židmi veľký rozruch, ale na vrchole svojej mesiánskej popularity konvertoval na islam. Dönmehovia v osmanskej ríši vyvolali podobnú krízu, ako vyvolali kryptožidovskí marranos v Španielsku v 15. storočí, hoci nie až tak zlú. Kemal nechal v roku 1934 z mešity spraviť múzeum. Nie kostol. Múzeum. Kostol bez oltára a bohoslužby nie je kostol. Je to len stavba.
6. Nový Ataturk Erdogan to vidí inak a sekulárne Turecko už skončilo. Erdogan vidí a vidí správne, že sekularizácia štát oslabuje a že je na čase zdvihnúť vlajku s polmesiacom vyššie, ako kedykoľvek pred tým. Drží Európu pod krkom vo viacerých ohľadoch. Jednak má armádu migrantov, ktorými hrozí a ktorých dokáže vrhnúť na Grécko a Európu tak, ako Mehmed II vrhal na hradby Konštantínopolu davy sedliakov a bedárov z Anatólie, ktorí unavili a oslabili obranu skôr, ako na hradby zaútočili jeho elitní janičiari. Tiež má po celej Európe, ale najmä v Nemecku, usídlené milióny vlastných. Hrozba vnútorných nepokojov, demonštrácií a štrajkov, ktoré Turci usadení na západe môžu spustiť, je na zbabelých a neschopných europolitikov priveľa, a preto Erdogana kritizujú iba naoko, ale nespravia nič, čo by podpálilo rozbušku. Okrem toho sa západní Európania venujú sebeckému ukájaniu telesných, čím ďalej tým degenerovanejších a zvrhlejších, potrieb. Nemajú vieru, nemajú Boha a nemajú deti. Majú len toleranciu a potrebu presadzovať a zákonom vymáhať stále väčšie zvrhlosti. Svoje deti zabíjajú skôr ako sa narodia a volajú to reprodukčné právo. A deti, ktoré nemajú a ktoré hospodárstvu chýbajú a budú chýbať idú nahradiť importom. Turci deti majú a islam zažíva svoju renesanciu.
Toto krátke zhrnutie faktov malo ukázať, že nariekanie nad tým, že Erdogan chce spraviť z Hagie Sofie mešitu je trápne a pokrytecké. Jednak táto budova už viac ako 500 rokov patrí Turkom a právom dobyvateľa si s ňou robia čo chcú. Táto budova, hoci krásna, už viac ako 500 rokov neslúži ako kresťanský chrám. Schizmatickí Gréci ju stratili najmä preto, že dali prednosť svojej hrdosti a pýche pred pokorou a poslušnosťou rímskym pápežom. Volali po turbane a odmietali tiaru. A dostali ho. A úplne najpokryteckejšie je to, že na jednej strane sa už takmer 60 rokov podpisujú kadejaké konštitúcie o úcte k moslimom, podpisujú sa deklarácie s imámmi (Abú Dhabí), umývajú sa im na Zelený štvrtok nohy, posielajú sa pozdravy k ramadánu, robia interreligiózne seansy v Assisi a bozkávajú korány, a na druhej strane sa protestuje proti premene múzea, ktoré bolo skoro 500 rokov aj tak mešitou, opäť na mešitu. Celé toto nariekanie je len forma protestu proti Erdoganovi, ktorý nezapadá do toho, čo liberálny západ a liberálni katolíci chcú. Nemá vôbec nič spoločné s láskou ku Kristovi, k pravej viere a pravde ako takej.
Peter(skala)
Mňa by zaujimalo, či Kongregacia pre klerikov suhlasila so zatvorenim seminara, ale s papežovým suhlasom, lebo nenašiel dom dekret od nich, kde by jednak o tom písali a hlavne, žeby tam bola zmienka o pápežovi a jeho ushlasu-toto je podstatne, ked už sa hovorí o udajnom schvalení Svätej Stolice.

Totižto mnohí katolici si myslia, že Svätá Stolica resp. jej učenie je to, čo vydá tá alebo iná …More
Mňa by zaujimalo, či Kongregacia pre klerikov suhlasila so zatvorenim seminara, ale s papežovým suhlasom, lebo nenašiel dom dekret od nich, kde by jednak o tom písali a hlavne, žeby tam bola zmienka o pápežovi a jeho ushlasu-toto je podstatne, ked už sa hovorí o udajnom schvalení Svätej Stolice.

Totižto mnohí katolici si myslia, že Svätá Stolica resp. jej učenie je to, čo vydá tá alebo iná vatikánska Kongregacia. V skutočnosti pokial papež ich dokument neschvali, tak sa stáva, že ide len o sukromné vyjadrenie resp. rozhodnutie Kongregacie, ktoré v konečnom dôsledku môže pápež odvolať. Vychádza to z toho, že aj ked v sučasnosti papež decentralizoval Cirkev v rozhodovaní, čiže dal právomoci miestnym biskupom aby sa mohli rozhodovať bez jeho suhlasu a suhlasu vatikanskych Kongregacii, predsa však nermôžu tak konať ak ide o rozhodnutia, s ktorými papež nesuhlasi. Existuje preto možnosť, že rozhodnutie biskupa a Kongregacie nie je schvalene papežom.

To by trebalo zistiť.
Dana22
Toto už nie je šou.
Ide o vážne posolstvo.

John-Henry Westen | LifeSiteNews

www.youtube.com/watch