Clicks1.3K

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha ku knihe „Láske sa treba učiť“

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha ku knihe „Láske sa treba učiť“ Jednou z úloh biskupa je bdieť a včas reagovať na dianie v spoločnosti v zhode so zjavenou Božou pravdou. Ako členo…More
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha ku knihe „Láske sa treba učiť“

Jednou z úloh biskupa je bdieť a včas reagovať na dianie v spoločnosti v zhode so zjavenou Božou pravdou.


Ako členovi Komisie pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska mi leží na srdci výchova a vzdelávanie našej mládeže na Slovensku. A práve preto súlade s hlasom svojho svedomia vyjadrujem znepokojenie nad knihou „Láske sa treba učiť“, ktorej autormi sú Ezio Aceti a Stefania Caglianiová. Vnímam v nej podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, ako aj predčasnú sexualizáciu detí vo veku od 4 do 7 rokov.

Vyzývam k plnej zodpovednosti a k múdrosti srdca rodičov, kňazov, rehoľníkov, učiteľov a vychovávateľov. Prosím o dar rozlišovania duchov, aby sme správne vedeli rozlíšiť, kedy prichádza vlk v ovčom rúchu. Odbornosť autorov či prekladateľov nie je vždy zárukou pravovernosti. Aj najväčší odborníci prechádzajú rôznymi krízami svojho života, kedy môžu veci vidieť v nepravom svetle a zmiasť tak veľký počet ľudí.

Ako pastier partikulárnej Cirkvi som sa rozhodol vydať zákaz na používanie knihy „Láske sa treba učiť“, ktorej autormi sú Ezio Aceti a Stefania Caglianiová, v Trnavskej arcidiecéze. Verím že toto moje rozhodnutie bude prijaté s pochopením.
V Trnave, 10. augusta 2020

alianciazanedelu.sk/archiv/6853
gejbika shares this
1.3K
orsh zakáz.kniha
Anton Čulen
Ľudia z KDH a samozrejme aj Výveska ktorú podporuje KBS
www.vyveska.sk/20832/laske-sa-treba-ucit.html
Peter(skala)
nečudoval by som sa, keby tá správa bola aj na TKKBS :)
Anton Čulen
„Kniha pomôže deťom a rodičom rozprávať o citlivých témach pravdivo a s úctou. Pomôcť deťom rozvíjať schopnosť milovať a prejavovať lásku je najväčší dar, ktorý im môžete dať.“
Zuzana a Marián Čaučíkovci, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

„Odborné a jasné vysvetlenie telesnosti v súlade s citovosťou tu pomáha pravdivo objavovať osobnosť dieťaťa. Sexualita je tu vysvetlená nie iba …More
„Kniha pomôže deťom a rodičom rozprávať o citlivých témach pravdivo a s úctou. Pomôcť deťom rozvíjať schopnosť milovať a prejavovať lásku je najväčší dar, ktorý im môžete dať.“
Zuzana a Marián Čaučíkovci, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

„Odborné a jasné vysvetlenie telesnosti v súlade s citovosťou tu pomáha pravdivo objavovať osobnosť dieťaťa. Sexualita je tu vysvetlená nie iba ako telesný pud, ale ako vznešený impulz lásky, ktorá sa daruje.“
Ľudovít Pokojný, katolícky kňaz a zakladateľ Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej

„Nie je ľahké začať s deťmi rozhovor na tému lásky, sexuality, rodičovstva. Kniha ponúka spôsob, ktorý sa nezačína hlbokým napätým nádychom. Bohatými ilustráciami, stručným textom a overovaním pochopenia kreslenými cvičeniami kniha sprevádza Lucku a Samka cez krajiny tela, emócií a smerovania k dospelosti.“
Katarína a Tomáš Lenczovci, rodičia 5 detí
www.rodinka.sk/…/laske-sa-treba-…
Peter(skala)
zaujímavé akí liberali su v kresťanských spločenstvách, ale tiež ma zaujalo ako rodinka.sk sa tvári kresťansky. Všimol som si ako sem-tam dá aj kresťanske članky a dokonca aj iné kresťanske fora ich prezentuju, ale v skutočnosti ked ide do tuheho, tak sa ukažu ako liberali. Ono vlastne je to vždy tak... najprv začinaju pomali s dogmatickými člankami, ktore korenšponduju s katechizmom a postupne …More
zaujímavé akí liberali su v kresťanských spločenstvách, ale tiež ma zaujalo ako rodinka.sk sa tvári kresťansky. Všimol som si ako sem-tam dá aj kresťanske članky a dokonca aj iné kresťanske fora ich prezentuju, ale v skutočnosti ked ide do tuheho, tak sa ukažu ako liberali. Ono vlastne je to vždy tak... najprv začinaju pomali s dogmatickými člankami, ktore korenšponduju s katechizmom a postupne pridavaju take članky, kde sa to mieša - kresťanske s pohanským
Dana22
Liberalizmus a liberáli.Liberáli,ktorí,údajne,bojujú proti fašizmu.
Slová,ktoré denne čítame.

Liberalizmus je však dieťaťom fašizmu.

katolik5.webnode.sk/rozvracenie-moralky/

Zámerné rozvracanie morálky?
Prečo aj na Slovensku dochádza ku rapídnemu pádu morálky? Ku nárastu rozvodov manželstva alebo narušených vzťahov medzi mužom a ženou, či vzťahmi medzi ľuďmi vôbec? Môže ísť o cielený zámer …More
Liberalizmus a liberáli.Liberáli,ktorí,údajne,bojujú proti fašizmu.
Slová,ktoré denne čítame.

Liberalizmus je však dieťaťom fašizmu.

katolik5.webnode.sk/rozvracenie-moralky/

Zámerné rozvracanie morálky?
Prečo aj na Slovensku dochádza ku rapídnemu pádu morálky? Ku nárastu rozvodov manželstva alebo narušených vzťahov medzi mužom a ženou, či vzťahmi medzi ľuďmi vôbec? Môže ísť o cielený zámer rozvraciať morálku vo svete? Ďalšia z konšpirácii, či skutočnosť a pravda?

Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014:

Pápež Pius IX. v roku 1864 uverejnil články Syllabus of Errors a Quanta Cura v ktorých osvetľuje nebezpečenstvo liberalizmu, zablúdenie, nepriateľstvo proti Kristovi a Jeho Cirkvi. Toto novopohanstvo inšpirované slobodomurárstvom malo a má od časov Francúzskej revolúcie jeden cieľ: zničiť Katolícku cirkev a celú kresťanskú civilizáciu. Otec Denis Fahey nazval tento boj “Pius IX. versus panteistic deification of man”. Panteizmus je učenie stotožnujúce prírodu s Bohom. Panteisti chcú urobiť z vesmírneho chudáka človeka Boha.

Diabol nestarne. Neopúšťa jeho plán. Naopak. On pokračuje rôznymi novými metódami v jeho práci. Sme to my, ktorí sa klameme a myslíme si, že dnešný boj už nie je taký nebezpečný ako voľakedy bol. Že plán sekularizmu už nechce zničiť Katolícku cirkev a kresťanstvo. Pokojná koexistencia cez dialóg vraj je vzájomné obohatenie. Bitka medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a diablom, zúri naďalej. Vidíme výsledky síl vyše 150-ročného antikresťanského plánu síl organizovaného naturalizmu. Síl, ktoré otupujú našu duchovnosť a pozornosť.

“Spopularizujme neresť medzi ľudstvom.” Cieľ Francúzskej slobodomurárskej revolúcie bol zničiť trón a oltár. Vytiahnuť civilizáciu z kresťanských základov, položiť ju na teóriu naturalizmu, kde Láska a Sila Stvoriteľská Boh a Ježiš Kristus nemajú miesto. Pápež Lev, v r. 1884, v jeho Encyklike proti slobodomurárstvu poukázal na tajné spoločenstvá ktorých úlohou je skorumpovať morálku v ľudskej spoločnosti. Človek, ktorý je morálne oslabený sa skôr poddá naturálnemu bezbožnému učeniu a bezbožným protiľudským činom. Pápež Lev varoval, že ľudia s oslabenou, narušenou morálkou ľahšie uveria rafinovaným, prešibaným teoretikom “modernej, pokrokovej ideológie” ako je komunizmus a liberalizmus. Títo slobodomurárski “vedci” prefíkaným spôsobom ľahšie popletú myslenie ľuďom s oslabeným duchom a prenesú ich do radov protikresťanských. Ich cieľ je ohlúpnuť ľudstvo s neviazanou sexuálnou neresťou a tak ich dostať do zveráka slobodomurárskej neviazanosti, svojvôle, do falošnej slobody.

V dnešnej dobe sa vo zvýšenej miere zameriavajú na morálne zmätenie žien. V slobodomurárskom dokumente Alta Vendita z 19. storočia majú takúto radu: „Cieľom je rozšíriť neviazanosť, nemorálnosť, svojvoľnosť žien. Dostať ženy do falošnej slobody. Aby sme ľahšie mohli zničiť katolicizmus je veľmi potrebné správne pôsobiť na ženy”. Slobodomurári a ich antikresťanskí spojenci objasňujú ich podvod na ženy takto: “Pretože my nemôžeme príliš tlačiť na ženy musíme ich skorumpovať. Musíme im nahovoriť, že sú mužmi utláčané. V cirkvi nemajú žiadnu reprezentáciu. Muži sú proti ženám. Zvolili sme korupciu na masovej škále. Kresťanský teológ Tertulian mal pravdu keď povedal, že krv kresťanov je semeno kresťanov. Tak nebudeme prelievať krv martýrov, ale rozšírime nemravnosť, neresti, zlo medzi ľudstvom. Musíme to natlačiť do všetkých pórov človeka, do všetkých piatych zmyslov, musíme ich presýtiť neresťou, nemravným chovaním. KEĎ PRESÝTIME ICH SRDCIA NERESŤOU, NEMRAVNOSŤOU, ZVRÁTENOSŤOU – NEBUDE VIAC KATOLÍKOV. Podujali sme sa na zvrátenie všetkých normálností. Veľa sme už dosiahli. Zvrátili sme školstvo, univerzity, všetko vzdelávanie, úrady vlád, populárne zábavy. Médiá dostali špecifické mandáty od tajných organizácií korumpovať ženy v obliekaní, vo všetkom. Lžami a nemravnosťou rozložíme celú spoločnosť. Ženy robia ohromnú prácu na tomto diabolskom poli.”.

KOMUNIZMUS pod rôznymi menami pokračuje v rozvracaní spoločnosti. Msgr. Dillonová kniha Grand Orient Freemasonry Unmasked, s podtitulom Tajná sila komunizmu odhaľuje málo známe pravdy. Zločiny 20. storočia sú svedkom krvavej práce tajných organizácií.

Leon Skousen dokumentoval 45 cieľov komunizmu ako rozvrátiť Ameriku zvnútra. Uveďme z ich niektoré :

Cieľ 25: Odstráňme kultúrne štandardy a morality a povoľme propagáciu pornografie a oplzlostí v časopisoch, knihách, filmoch, v rádiu a TV.

Cieľ 26: Prezentujme homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé.

Cieľ 27: Preniknime do cirkví. Vymeňme duchovné hodnoty cirkví za sociálne.

Cieľ 40: Zneuctime rodinu ako dôležitú spoločenskú inštitúciu. Podporujme promiskuitu a ľahké rozvody.

Kultúrna dekadencia musí byť považovaná za normálny stav. Podporujme homo-manželstvá a feminizmus. Zničenie rodiny je zničenie kresťanskej kultúry.

Žiaľ, dnes vidíme aj niektorých katolíckych prelátov tvrdiť na Synode 2014, že homosexuálna degenerácia má určité “pozitívne aspekty”.

Homosexuálni stratégovia, najmä Kirk a Madsen (Pill) ešte v roku 1987 píšu inštrukcie v článku “The Overhauling of Strait America” v ich časopise Guide ako navodiť normálnu Ameriku na homosexuálne scestie. Ide im o morálne zmätenie nielen priemerného Američana, ale aj zmätenie časti katolíckej hierarchie. Boh miluje aj hriešnika.

Vypracovali šesť stupňový plán, ktorý vyzerá úspešný.

Hovorme o homosexuáloch hlasno a tak často ako je len možné.
Predstavujme gayov ako obete, ako prenasledovanú a diskriminovanú
časť ľudstva.
Vysvetľujme protestujúcim občanom dôvody prečo existujú gayovia.
Predstavujme gayov ako dobrotivých a užitočných ľudí.
Urobme z občanov, ktorí sú proti homosexualite, zlých, zaostalých, netolerantných ľudí, ktorí patria do ďalekej minulosti.
Žiadajme finančnú a psychologickú podporu.

Neskôr Kirk and Pill v ich knihe After the Ball vysvetľovali: “ … Po obrátení ľudí pôjdeme ďaleko hlbšie, dômyselnejšie a vyhrážajúco proti americkému spôsobu života. Inak hlbšia spoločenská zmena nenastane. My chceme celú zmenu priemerného Američana. Jeho myslenie, cit a vôľu zmeníme plánovaným psychologickým útokom. To sa stane formou propagandy natlačenej do národa informačnými médiami. Najprv musíme zamútiť kresťanské morálne vody. To znamená publikovanie každej podpory homosexuálneho spôsobu života akú dostávajú od rôznych organizácií. Zmierňovanie teologických námietok proti homosexualite. Rozglejenie biblického učenia. Vyzdvihovanie kresťanského učenia o láske k blížnemu. A musíme využívať vedecké argumenty. Takéto spôsoby dobre zabrali v minulosti proti cirkvám aj v takých oblastiach ako sú rozvody a umelé potraty. Jednoducho musíme zahmliť myseľ antihomosexuálom. Musíme ich presýtiť neresťami, musíme dosiahnuť taký stav, že srdcia kresťanov budú naplnené nemravnosťami a to bude koniec katolíkom.

Homosexualita a prenasledovanie kresťanstva?

Je množstvo protikresťanských súdov proti katolíkom i proti protestantom. Mnohí kresťania odmietajú obsluhovať a v ich obchodoch predávať homosexuálnym manželom. Manželstvo so sexuálne rovnakým človekom je taká hlúposť ako suchá voda, alebo štvorcové kruhy.

“Homosexuálne manželstvá” sú výsledok panteistického zbožstvenia človeka. Je to taký istý omyl ako že ľudská vôľa je najvyššia vo vesmíre a je nezávislá od Boha (Pius IX. Syllabus). Už existuje veľa kresťanských obchodníkov odsúdených , pokutovaných ktorí odmietajú predávať alebo posluhovať homosexuálnym svadbám. Deštruktívne plány vypracované slobodomurármi, modernými komunistami a homosexuálnymi stratégmi a právnikmi sú zbrane, ktoré tlačia kresťanov do podzemia tak ako za čias pohanského Ríma a či komunizmu?

Sestra Lucia z Fatimy upozornila svet pred štyridsiatimi rokmi: Zatiaľ vzdycháme pod “diabolskou dezorientáciou vyššej cirkevnej hierarchie”. Musíme nasledovať rozkazy a rady pápeža Piusa IX. a ďalších antiliberálnych veličín. Nesmieme sa kompromitovať a ustupovať nepriateľom Ježiša Krista, nášho kráľa.

blog.hlavnespravy.sk/…/socialna-filozo…
Sociálna filozofia a ideológia Frankfurtskej školy, ľudské práva, neomarxizmus a nová liberálna ľavica v európskych a slovenských politikách…

Po zlyhaní a zlyhávaní marxizmu a jeho socialistických revolúcií, a zistení, že kapitalizmus a ľudské právo mať a vlastniť, sú silnejšími, než idey komunizmu a rovnostárstva, sa sociálni inžinieri a dizajnéri budúcnosti už v prvej polovici 20. storočia „našli“ v novom hnutí.
Nové „neomarxistické“ (alebo post marxistické ) hnutie má v úmysle pretvoriť západnú civilizáciu prostredníctvom nového vykorisťovaného proletariátu ako progresívnej sily spoločnosti, schopnej úplného oslobodenia spoločnosti, jej totálnou liberalizáciou a oslobodením, na postuláte ľudsko-právnej hypotézy rovnosti ľudských práv a rovnakého zaobchádzania…

www.eurabia.cz/Articles/1684-dedicstvo-…

Dedičstvo fašizmu: Liberalizmus
Dana22
Dávam sem príspevok istého diskutujúceho,ktorý odpovedá na otázku,aké vydavateľstvo vydalo knihu o sexe pre deti.
TU je jeho príspevok:
"Brak od vydavatelstva Nove mesto. Vydavatelstvo funguje pod nm.sk. Sefredaktorka je tam Zuzana Hanusova, manzelka Martina Hanusa, niekdajsej pravej ruky Stefana Hriba a v sucasnosti sefredaktora Dennika Postoj. Tyzdennik Tyzden mimo ine podporovany Pentou a …More
Dávam sem príspevok istého diskutujúceho,ktorý odpovedá na otázku,aké vydavateľstvo vydalo knihu o sexe pre deti.
TU je jeho príspevok:
"Brak od vydavatelstva Nove mesto. Vydavatelstvo funguje pod nm.sk. Sefredaktorka je tam Zuzana Hanusova, manzelka Martina Hanusa, niekdajsej pravej ruky Stefana Hriba a v sucasnosti sefredaktora Dennika Postoj. Tyzdennik Tyzden mimo ine podporovany Pentou a inou zberbou sa po uspechu Hlavnych sprav rozdelil a vznikol Postoj na znovuziskanie a znovuohlupovanie krestanskych citatelov sekularnymi a liberalnymi myslienkami primiesanymi do krestanskeho pozlatka... tato kniha je v sulade s touto liniou..."
Peter(skala)
Dakujem za info.
Chiara Lubichová sa asi v hrobe obracia, kam dospelo jej Dielo: Nové mesto.
Pripomína mi to lutosť Božiu nad prvým ľudským hriechom alebo ked sv.František olutoval, že založil reholu, ked videl upadok bratov.

Ako vidím, tak ôliberali Hanus a spol. sa dostali práve do tých miest, kde to bolo najlachšie, ale to sa dalo čakať
Dana22
Idú proti BOHU a JEHO zákonom.
Idú rúcať základy civilizácie.

www.parlamentnilisty.cz/…/Istanbulska-uml…

www.parlamentnilisty.cz/…/Istanbulska-sml…
Peter(skala)
Aspon Foldyn sa ozval:) dufam, že česi sa daju na cestu Slovenska a Polska, aby zrušili Istanbuslský dohovor.
Dana22
Česi robia ,čo sa dá.
Nájdem petície,ktoré môžeme podpísať aj my.
Dana22
tradicni-rodina.cz/…/internetova-pet…

tradicni-rodina.cz/…/vyzva-clenum-vl…

tradicni-rodina.cz/…/mezinarodni-pet…

pravyprostor.cz/istanbulska-uml…

Istanbulská úmluva – základ pro genderové kvóty na rozhodovací pozice

www.europarl.europa.eu/…/A-8-2016-0034_C…

V průběhu tohoto týdne bude Evropský parlament hlasovat o „ZPRÁVĚ o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu 2015/2230(INI)“ z 22. 06. 2016, při schválení bude potom Evropská komise tuto zprávu předkládat jednotlivým členským státům a tlačit na implementaci jako závazné legislativy. Ve zprávě se vyžaduje dosazování do vrchních a rozhodovacích pozic nejen do Výborů Evropského parlamentu na základě genderových kvót. Tuto zprávu předložil Výbor FEMN – Výbor pro práva žen a rovnosti pohlaví – jedná se o oficiální feministický výbor EU. Ten v této Zprávě požaduje i uplatňování „genderově neutrálního jazyka“ a přeškolení překladatelů a tlumočníků.
Agent0
Dakujem Bohu za tohoto biskupa, kiezby mali aj ostatní biskupi odvahu postavit sa proti diablovi prezleceneho za tzv.odbornikov lásky.
dalila
Neviem či pri exorcizme bolo povedané, alebo inde, že homomanzelstvo je ich (diablova) sviatosť a potrat obeta jemu
dalila
Zakázať na celom Slovensku. Poprosím. Vďaka
Dana22
K článku o islame v Libanone.

Aj šport je" in",alebo ..šírenie islamu športom.
Mešita na trikote 1. FC Kolín
Auch der Sport geht mit der Zeit
Moschee auf dem Trikot des 1. FC Köln

www.pi-news.net/…/moschee-auf-dem…
Dana22
Láska je cit.
K tomu nikto nepotrebuje knihu o sexe.

Predčasná sexualizácia detí je ich cieľ.
Na tom potom zarábajú potratové kliniky.
a potraty sú "nutnosťou" pre satanistov.

pro-zivot.pise.cz/55-potratove-kl…
Dana22
Satanisti považujú potrat za svoj satanský rituál

www.liveaction.org/…/satanic-temple-…

Satanic Temple says pro-life laws violate freedom to perform ‘religious rite’ of abortion
johanika
Takými knihami pre našich maličkých chcú docieliť sex bez lásky, "vzťahy" bez lásky založené na sexe, egoizme a peniazoch, "diktát Bohu" pomocou dokonalej antikoncepcie... čoraz menej manželstiev, rodín, detí. Život bez morálky, lásky, obety - zbytočný život s množstvom samovrážd.
Dana22
Tento článok je ťažké dočítať do konca.
Lotri idú po našich deťoch!

www.lifenews.sk/31852/pedofilia-satan…

Pedofília: "satanistický kult rozšírený v mocenských centrách"

newdailycompass.com/en/pedophilia-a-sa…
Dana22
Autori tej knihy sa motajú okolo cirkevných kruhov.
Infiltrovali sa.
dalila
Dani, láska je áno cit. Cit je len časťou lásky. Láska je bolesť :-)
Zatiaľ som dospela k tomu záveru :-)
Kto netrpí v láske, nie je to láska. To len moje výlevy, ospravedlňujem sa
Dana22
Máš úplnú pravdu!
Neospravedlňuj sa!
Naopak.Ja som Ti vďačná za múdre slová.
obyčajná veriaca žena
Správne! A čo ostatní biskupi? Tým to nevadí?! Beda tomu, kto pohorčí jedného z týchto maličkých! Tomu by bolo lepšie zavesiť mlynský kameň na krk a hodiť ho do mora!
Anton Čulen
Pekne poporiadku, budú sa tomu venovať hneď, ako doriešia problémy so znesväcovaním Eucharistie v Španielsku: KBS Arcibiskup Zvolenský vystúpil proti výstave profanujúcej premenené hostie www.postoj.sk/59463/arcibiskup-zvol…
dalila
Strašné.
A nebola pamplona aj veľmi postihnutá koroňom? Ci si to mýlim s iným mestom