Clicks840

15.7.2021 Kráľovná Pomoci: "Odmietajte všetok modernizmus..."

15.07.2021 - prostredníctvom Martina
avemaria.sk/dechtice/

Moje milované deti!
Vidím zmätok a utrpenie celého sveta a aj okovy, ktoré sú pripravené, aby ešte väčšmi siahli na slobodu Božích detí.
Preto sa s ešte väčšou dôverou utiekajte pod moju ochranu.

Moje jednoduché a maličké deti, dobre robíte, že sa nespoliehate na mocných tohto sveta, ale vaša jediná viera a dôvera je v Bohu. Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné. Ostaňte jednoduché a pokorné, vzdávajúc Trojjedinému Bohu hlbokú úctu a poklonu.
Spolu so mnou, s čistým srdcom sa denne modlite svätý ruženec, lebo boj sa stupňuje. So mnou zvíťazíte.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Peter(skala)
Kráľovná Pomoci v čase plandémie už viackrát poukazuje na to, aby sme "neznesväcovali posvätné...":

"Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné." (15.7.2021)

"Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte." (15.3.2021)

"Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte …
More
Kráľovná Pomoci v čase plandémie už viackrát poukazuje na to, aby sme "neznesväcovali posvätné...":

"Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné." (15.7.2021)

"Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte." (15.3.2021)

"Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte Eucharistické Srdce môjho Syna za ľahostajnosť a opovrhovanie, ktoré sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti." (15.3.2020)


🤔

zneuctenie posvätných Sviatostí je nevhodné sv.prijímanie:
- príjmanie do rúk a nevyspovedaní...