Clicks991
RADEK29
WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik. 01 . CHOCIEM NIE IZAJASZ ALEM CIEŃ JEGOMore
WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik.

01 . CHOCIEM NIE IZAJASZ ALEM CIEŃ JEGO