Clicks570
Coburg
2

DAR PRE NEPOŠKVRNENÚ ČISTOTU

DAR PRE NEPOŠKVRNENÚ ČISTOTU

Pozvánka na 24 hod. modlitbu sv. ruženca

Tento rok si pripomenieme 30.výročie zjavení Panny Márie na hore Zvir v Litmanovej.

23.12.1990 Panna Mária v posolstve povedala: „Ja som Nepoškvrnená Čistota, ale aj Kráľovná ruženca. Kto sa modlí ruženec, vyprosuje si všetky potrebné milosti.“

Srdečne Vás pozývame na 24 hod. modlitbu sv. ruženca na hore Zvir v Kaplnke zjavenia, ktorá sa začne 5.augusta o 15.00 hod. a bude trvať do 6.augusta do 15.00 hod.

Spolu budeme ďakovať Márii za jej prítomnosť a za to, že môžeme spoznávať jej plán záchrany pre nás.
Modlite sa s nami, ďakujme a prosme o pevnú vieru, čisté srdce, požehnanie a milosti, aby sme v modlitbe objavili Boha lásky a nádeje.

--------------------------------------------

Predpokladá sa, že modlitbu bude možné sledovať aj na internete cez LOGOS TV.
Hermenegild
Kto som ja , úbohý biedny hriešnik, že si sám chcem "siahnuť na Boha", hoci bolo NÍM ustanovené, že len pomazané ruky sa HO môžu dotýkať a privádzať na oltár a do sŕdc úbohých hriešnikov ???