piekło_istnieje
120
Miłosierni dostąpią miłosierdzia. Miłosierni dostąpią miłosierdziaMore
Miłosierni dostąpią miłosierdzia.

Miłosierni dostąpią miłosierdzia