Peter(skala)
1.4K

5.11.2023 Kráľovná Pomoci v Dechticiach počas zjavenia Adriane

"Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Keď Panna Mária prišla, s láskou nás všetkých objala.
Prosila som za chorých na tele i duši.
Prosila som Ju o potrebné milosti pre nás, pre naše rodiny.
Matka Božia nás v láske pozvala, že ak chceme meniť svet, musíme predovšetkým začať od seba.
Potom som prosila Pána Ježiša, aby svojim svätým krížom odstránil všetko zlo v našom živote.
Ďakovala som Bohu Otcovi za Matku Božiu, že nám Ju posiela, za všetky dary, milosti, za všetko, čo nám dáva.
Odprosovala som Najsvätejšiu Trojicu za všetky urážky, ktoré sa Jej dostávajú."