Peter(skala)
697

Modlitba Mons.Schneidera, aby pápež zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panne Márii

„Ó, Nepoškvrnené Srdce Márie, ty si svätá Božia Matka a naša nežná Matka. Zhliadni na úzkosti, v ktorých Cirkev a celé ľudstvo žije pre šírenie materializmu a prenasledovania Cirkvi. Vo Fatime si varovala pred týmito omylmi, keď si hovorila o omyloch Ruska.

Ty si Sprostredkovateľkou všetkých milostí. Popros svojho Božieho Syna, aby dal tú špeciálnu milosť pápežovi – aby zasvätil Rusko tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa Rusko obrátilo a svetu sa darovalo obdobie pokoja a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu víťazstvo skrze pravú obnovu Cirkvi v nádhere čistoty katolíckej viery, svätosti kultu úcty k Bohu a posvätnosti kresťanského života.

Ó Kráľovná ruženca a naša drahá Matka, obráť k nám svoje milosrdné oči a milostivo vypočuj našu dôveryplnú modlitbu. Amen.

+ Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcidiecézy Svätej Márie v Kazachstane

modlitba.sk