08:01
15 let před světovládou Antikrista dojde k obrácení Ruska dle proroctví sv. Serafíma Vyrického! Česky jsem časově seřadil. Světec zesnul 3.4.1949: 00:02:27.562 1) Mnoho států bude proti Rusku, to …More
15 let před světovládou Antikrista dojde k obrácení Ruska dle proroctví sv. Serafíma Vyrického! Česky jsem časově seřadil. Světec zesnul 3.4.1949: 00:02:27.562 1) Mnoho států bude proti Rusku, to ale vydrží, ač ztratí mnohá území (L: např. r.1991 ztratilo Rusko Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán)
00:01:44.416 2) Rozdělí Rusko na části, aby rozkradli přírodní suroviny (L: stalo se r.1991 oddělením Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu aj.)
00:00:33.900 3) otevřou se monastýry (kláštery) a opraví chrámy (L: stalo se po r.1991)
00:06:52.464 4) Spasení světa přijde z Ruska a Petrohrad se stane duchovním centrem státu. (L: stalo se na pár let po r.1991, kdy tu byl svatý biskup, který otevřeně mluvil proti židovládě, než ho starosta města a jeho židovský pomocník Putin otrávili jedem)
00:06:57.917 5) Ještě dojde k nalezení a proslavení ostatků těla (tj. sv. mučedníka patriarchy Tichona, stalo se) v Petrohradě, radost pro celý svět.
00:05:23.936 6) řekl o sobě, že až ho svatořečí, ať nevykopávají jeho tělo, neboť v tom čase by se obchodovalo s jeho ostatky. (L: V Pravoslavné církvi Ruska za Putina je téměř vše spojeno s milováním peněz, ne Boha.)
00:03:35.714 7) Přijde čas, kdy ne pronásledování, ale peníze a lstivost tohoto světa odvedou lidi od Boha a zatratí se více duší než v dobách otevřeného pronásledování - říkal báťuška. "Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества, - говорил батюшка,
00:05:38.786 8) Z jedné strany tehdy (tj. za Putina) bude totiž stavění křížů, zlacení kupolí chrámů (L: tj. k oklamání katolíků Západu v televizi, aby bludně předčasně věřili, že už došlo k fatimskému obrácení Ruska), ale z 2. strany nastane kralování lži a zla. Opravdová církev vždy bude pronásledována a spasit se bude možné jen s utrpením a v bolestech. Pronásledování budou extrémní a nepředvídatelného charakteru. Strašné bude dožít se té doby. - с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен.
00:06:00.528 9) nastane čas úpadku morálky mládeže, téměř nebude žádných paniců a panen. Vytvoří bandy, které budou krást a ničit.
00:06:28.425 10) ale pak hlas Boží (tj. nadpřirozené varování až bude za 3. světové války nejhůř - předpovězené v Garabandalu) způsobí, že budou činit pokání a mnozí se stanou mnichy.
00:01:52.356 11) ZÁPAD předá Sibiř Číně až k Uralu a Dálný východ dá Japonsku.
00:01:28.460 12) Čína ukradne Rusko až k Uralu, ale pokřtí se tam poté (skrze ruské manželky)
00:02:20.962 13) VÝCHOD (tj. Čína a Japonsko) se pokřtí takto v Rusku (skrz ruské manželky)
00:02:14.862 14) Evropskou část Ruska ZÁPAD nedovolí dát Číně.
00:01:19.999 15) nedojde-li k pokání Rusů, opět se budou vzájemně vraždit. (L: K pokání dodnes leden 2022 nedošlo. Takže nastane jiným světcem předpovězený krvavý boj mezi komunisty a stoupenci cara poté, kdy skončí 3.světová válka tím, že dočasný válečný spojenec komunistická Čína ukradne Rusku Sibiř)
00:04:53.880 16) přijde doba, kdy se na každého křesťana přilepí 40 nevěřících, aby je naučil víře.
00:07:04.105 17) a Vyrica bude poutním místem a ve Vyrice budou otevřeny monastýry a kdo hřeší budou litovat hříchů. Jako svíce před dohasnutím nejsilněji se rozsvítí, tak bude s církví a ten čas je blízko. (L: ve Vyrice jsem byl r.2010) Modleme se a z kamenů Bůh učiní své služebníky.
00:01:08.880 18) cizinci přijedou (loďmi pod různými vlajkami do Finského zálivu-v jiném videu), aby se v Rusku pokřtili, 00:01:14.839 to se stane 15 let před světovládou Antikrista. (L: ještě se nestalo, zatím pokřtěn takto jen 1 cizinec)
00:03:59.766 19) Rusko má dost surovin i půdy k uživení sebe sama a když se bude modlit dostane šikovné lidi k jejich použití.
00:05:19.564 20) předpověděl slovanského papeže (L: JP2 byl potomek otce a matky z rakousko-polských židů, čili papež genetický Slovan teprve přijde)
00:03:47.933 21) Jeruzalém bude hl.m. Izraele (L: r.2022 v lednu je ještě hl.městem Tel Aviv)
00:03:51.589 22) a časem bude hl.m. světa
00:03:55.008 23) neboť tam byl PJK ukřižován.
00:02:33.458 24) Válka (přesněji strach, aby se neopakovala 3. světová válka), o které píše Písmo sv., se stane příčinou budoucího sjednocení lidstva a zvolení světovlády, a ta zvolená světovláda bude už předsíní pro kralování Antikrista. (L: světovláda hned po konci 3. světové války NEbude, po válce napřed bude v Rusku 15 let vlády cara svatého života)
00:02:48.099 25) pak budou pronásledování křesťanů a zlo jakého dosud nebylo, řekl koncem 40.let 20.stol.
БУДУЩЕЕ РОССИИ. ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО. Proroctví nejsou v ruštině na videu chronologicky seřazena:
00:00:33.900 3) otevřou se monastýry a opraví chrámy (L: stalo se)
00:01:08.880 18) cizinci přijedou (loďmi pod různými vlajkami do Finského zálivu-v jiném videu), aby se v Rusku pokřtili, 00:01:14.839 to se stane 15 let před světovládou Antikrista. (L: ještě se nestalo, zatím pokřtěn takto jen 1 cizinec)
00:01:19.999 15) nedojde-li k pokání Rusů, opět se budou vzájemně vraždit. (L: K pokání dodnes nedošlo. Takže nastane jiným světcem předpovězený krvavý boj mezi komunisty a stoupenci cara poté, kdy skončí 3.světová válka tím, že dočasný válečný spojenec komunistická Čína ukradne Rusku Sibiř)
00:01:28.460 12) Čína ukradne Rusko až k Uralu, ale pokřtí se tam poté (skrze ruské manželky)
00:01:44.416 2) Rozdělí Rusko na části, aby rozkradli přírodní suroviny (L: stalo se r.1991 oddělením Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu aj.)
00:01:52.356 11) ZÁPAD předá Sibiř Číně až k Uralu a Dálný východ dá Japonsku.
00:02:14.862 14) Evropskou část Ruska ZÁPAD nedovolí dát Číně.
00:02:20.962 13) VÝCHOD (tj. Čína a Japonsko) se pokřtí takto v Rusku (skrz ruské manželky)
00:02:27.562 1) Mnoho států bude proti Rusku, to ale vydrží, ač ztratí mnohá území (L: např. r.1991 ztratilo Rusko Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán)
00:02:33.458 24) Válka (přesněji strach, aby se neopakovala 3. světová válka), o které píše Písmo sv., se stane příčinou budoucího sjednocení lidstva a zvolení světovlády, a ta zvolená světovláda bude už předsíní pro kralování Antikrista. (L: světovláda hned po konci 3. světové války NEbude, po válce napřed bude v Rusku 15 let vlády cara svatého života)
00:02:48.099 25) pak budou pronásledování křesťanů a zlo jakého dosud nebylo, řekl koncem 40.let 20.stol.
00:03:35.714 7) Přijde čas, kdy ne pronásledování, ale peníze a lstivost tohoto světa odvedou lidi od Boha a zatratí se více duší než v dobách otevřeného pronásledování - říkal báťuška. "Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества, - говорил батюшка,
00:03:47.933 21) Jeruzalém bude hl.m. Izraele (L: r.2022 v lednu je ještě hl.městem Tel Aviv)
00:03:51.589 22) a časem bude hl.m. světa
00:03:55.008 23) neboť tam byl PJK ukřižován.
00:03:59.766 19) Rusko má dost surovin i půdy k uživení sebe sama a když se bude modlit dostane šikovné lidi k jejich použití.
00:04:53.880 16) přijde doba, kdy se na každého křesťana přilepí 40 nevěřících, aby je naučil víře.
00:05:19.564 20) předpověděl slovanského papeže (L: JP2 byl potomek otce a matky z rakousko-polských židů, čili papež genetický Slovan teprve přijde)
00:05:23.936 6) řekl o sobě, že až ho svatořečí, ať nevykopávají jeho tělo, neboť v tom čase by se obchodovalo s jeho ostatky. (L: V Pravoslavné církvi Ruska za Putina je téměř vše spojeno s milováním peněz, ne Boha.)
00:05:38.786 8) Z jedné strany tehdy (tj. za Putina) bude totiž stavění křížů, zlacení kupolí chrámů (L: tj. k oklamání katolíků Západu v televizi, aby bludně předčasně věřili, že už došlo k fatimskému obrácení Ruska), ale z 2. strany nastane kralování lži a zla. Opravdová církev vždy bude pronásledována a spasit se bude možné jen s utrpením a v bolestech. Pronásledování budou extrémní a nepředvídatelného charakteru. Strašné bude dožít se té doby. - с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен.
00:06:00.528 9) nastane čas úpadku morálky mládeže, téměř nebude žádných paniců a panen. Vytvoří bandy, které budou krást a ničit.
00:06:28.425 10) ale pak hlas Boží (tj. nadpřirozené varování až bude za 3. světové války nejhůř - předpovězené v Garabandalu) způsobí, že budou činit pokání a mnozí se stanou mnichy.
00:06:52.464 4) Spasení světa přijde z Ruska a Petrohrad se stane duchovním centrem státu. (L: stalo se na pár let po r.1991, kdy tu byl svatý biskup, který otevřeně mluvil proti židovládě, než ho starosta města a jeho židovský pomocník Putin otrávili jedem)
00:06:57.917 5) Ještě dojde k nalezení a proslavení ostatků těla (tj. sv. mučedníka patriarchy Tichona, stalo se) v Petrohradě, radost pro celý svět.
00:07:04.105 17) a Vyrica bude poutním místem a ve Vyrice budou otevřeny monastýry a kdo hřeší budou litovat hříchů. Jako svíce před dohasnutím nejsilněji se rozsvítí, tak bude s církví a ten čas je blízko. (L: ve Vyrice jsem byl r.2010) Modleme se a z kamenů Bůh učiní své služebníky.
ľubica
+
... ... PROKOP
Rusko bude především obnoveno v geografickém rozsahu carského Ruska, a přinese světu evangelium, ale v delším časovém horizontu bude Rusko ovládnuto rudým drakem Číny, a v tomto tahu bude mít potom satanská vláda ještě větší světový rozsah než dnes, avšak i výhledová rozsáhlá světovláda satana bude mít krátké trvání.
Libor Halik
15 let před světovládou Antikrista dojde k obrácení Ruska dle proroctví sv. Serafíma Vyrického! Česky jsem časově seřadil. Světec zesnul 3.4.1949: 00:02:27.562 1) Mnoho států bude proti Rusku, to ale vydrží, ač ztratí mnohá území (L: např. r.1991 ztratilo Rusko Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán)
00:01:44.416 2) Rozdělí Rusko na části, aby rozkradli přírodní suroviny (L: stalo se r.1991 oddělením …More
15 let před světovládou Antikrista dojde k obrácení Ruska dle proroctví sv. Serafíma Vyrického! Česky jsem časově seřadil. Světec zesnul 3.4.1949: 00:02:27.562 1) Mnoho států bude proti Rusku, to ale vydrží, ač ztratí mnohá území (L: např. r.1991 ztratilo Rusko Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán)
00:01:44.416 2) Rozdělí Rusko na části, aby rozkradli přírodní suroviny (L: stalo se r.1991 oddělením Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu aj.)
00:00:33.900 3) otevřou se monastýry (kláštery) a opraví chrámy (L: stalo se po r.1991)
00:06:52.464 4) Spasení světa přijde z Ruska a Petrohrad se stane duchovním centrem státu. (L: stalo se na pár let po r.1991, kdy tu byl svatý biskup, který otevřeně mluvil proti židovládě, než ho starosta města a jeho židovský pomocník Putin otrávili jedem)
00:06:57.917 5) Ještě dojde k nalezení a proslavení ostatků těla (tj. sv. mučedníka patriarchy Tichona, stalo se) v Petrohradě, radost pro celý svět.
00:05:23.936 6) řekl o sobě, že až ho svatořečí, ať nevykopávají jeho tělo, neboť v tom čase by se obchodovalo s jeho ostatky. (L: V Pravoslavné církvi Ruska za Putina je téměř vše spojeno s milováním peněz, ne Boha.)
00:03:35.714 7) Přijde čas, kdy ne pronásledování, ale peníze a lstivost tohoto světa odvedou lidi od Boha a zatratí se více duší než v dobách otevřeného pronásledování - říkal báťuška. "Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества, - говорил батюшка,
00:05:38.786 8) Z jedné strany tehdy (tj. za Putina) bude totiž stavění křížů, zlacení kupolí chrámů (L: tj. k oklamání katolíků Západu v televizi, aby bludně předčasně věřili, že už došlo k fatimskému obrácení Ruska), ale z 2. strany nastane kralování lži a zla. Opravdová církev vždy bude pronásledována a spasit se bude možné jen s utrpením a v bolestech. Pronásledování budou extrémní a nepředvídatelného charakteru. Strašné bude dožít se té doby. - с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен.
00:06:00.528 9) nastane čas úpadku morálky mládeže, téměř nebude žádných paniců a panen. Vytvoří bandy, které budou krást a ničit.
00:06:28.425 10) ale pak hlas Boží (tj. nadpřirozené varování až bude za 3. světové války nejhůř - předpovězené v Garabandalu) způsobí, že budou činit pokání a mnozí se stanou mnichy.
00:01:52.356 11) ZÁPAD předá Sibiř Číně až k Uralu a Dálný východ dá Japonsku.
00:01:28.460 12) Čína ukradne Rusko až k Uralu, ale pokřtí se tam poté (skrze ruské manželky)
00:02:20.962 13) VÝCHOD (tj. Čína a Japonsko) se pokřtí takto v Rusku (skrz ruské manželky)
00:02:14.862 14) Evropskou část Ruska ZÁPAD nedovolí dát Číně.
00:01:19.999 15) nedojde-li k pokání Rusů, opět se budou vzájemně vraždit. (L: K pokání dodnes leden 2022 nedošlo. Takže nastane jiným světcem předpovězený krvavý boj mezi komunisty a stoupenci cara poté, kdy skončí 3.světová válka tím, že dočasný válečný spojenec komunistická Čína ukradne Rusku Sibiř)
00:04:53.880 16) přijde doba, kdy se na každého křesťana přilepí 40 nevěřících, aby je naučil víře.
00:07:04.105 17) a Vyrica bude poutním místem a ve Vyrice budou otevřeny monastýry a kdo hřeší budou litovat hříchů. Jako svíce před dohasnutím nejsilněji se rozsvítí, tak bude s církví a ten čas je blízko. (L: ve Vyrice jsem byl r.2010) Modleme se a z kamenů Bůh učiní své služebníky.
00:01:08.880 18) cizinci přijedou (loďmi pod různými vlajkami do Finského zálivu-v jiném videu), aby se v Rusku pokřtili, 00:01:14.839 to se stane 15 let před světovládou Antikrista. (L: ještě se nestalo, zatím pokřtěn takto jen 1 cizinec)
00:03:59.766 19) Rusko má dost surovin i půdy k uživení sebe sama a když se bude modlit dostane šikovné lidi k jejich použití.
00:05:19.564 20) předpověděl slovanského papeže (L: JP2 byl potomek otce a matky z rakousko-polských židů, čili papež genetický Slovan teprve přijde)
00:03:47.933 21) Jeruzalém bude hl.m. Izraele (L: r.2022 v lednu je ještě hl.městem Tel Aviv)
00:03:51.589 22) a časem bude hl.m. světa
00:03:55.008 23) neboť tam byl PJK ukřižován.
00:02:33.458 24) Válka (přesněji strach, aby se neopakovala 3. světová válka), o které píše Písmo sv., se stane příčinou budoucího sjednocení lidstva a zvolení světovlády, a ta zvolená světovláda bude už předsíní pro kralování Antikrista. (L: světovláda hned po konci 3. světové války NEbude, po válce napřed bude v Rusku 15 let vlády cara svatého života)
00:02:48.099 25) pak budou pronásledování křesťanů a zlo jakého dosud nebylo, řekl koncem 40.let 20.stol.
БУДУЩЕЕ РОССИИ. ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО. Proroctví nejsou v ruštině na videu chronologicky seřazena:
00:00:33.900 3) otevřou se monastýry a opraví chrámy (L: stalo se)
00:01:08.880 18) cizinci přijedou (loďmi pod různými vlajkami do Finského zálivu-v jiném videu), aby se v Rusku pokřtili, 00:01:14.839 to se stane 15 let před světovládou Antikrista. (L: ještě se nestalo, zatím pokřtěn takto jen 1 cizinec)
00:01:19.999 15) nedojde-li k pokání Rusů, opět se budou vzájemně vraždit. (L: K pokání dodnes nedošlo. Takže nastane jiným světcem předpovězený krvavý boj mezi komunisty a stoupenci cara poté, kdy skončí 3.světová válka tím, že dočasný válečný spojenec komunistická Čína ukradne Rusku Sibiř)
00:01:28.460 12) Čína ukradne Rusko až k Uralu, ale pokřtí se tam poté (skrze ruské manželky)
00:01:44.416 2) Rozdělí Rusko na části, aby rozkradli přírodní suroviny (L: stalo se r.1991 oddělením Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu aj.)
00:01:52.356 11) ZÁPAD předá Sibiř Číně až k Uralu a Dálný východ dá Japonsku.
00:02:14.862 14) Evropskou část Ruska ZÁPAD nedovolí dát Číně.
00:02:20.962 13) VÝCHOD (tj. Čína a Japonsko) se pokřtí takto v Rusku (skrz ruské manželky)
00:02:27.562 1) Mnoho států bude proti Rusku, to ale vydrží, ač ztratí mnohá území (L: např. r.1991 ztratilo Rusko Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán)
00:02:33.458 24) Válka (přesněji strach, aby se neopakovala 3. světová válka), o které píše Písmo sv., se stane příčinou budoucího sjednocení lidstva a zvolení světovlády, a ta zvolená světovláda bude už předsíní pro kralování Antikrista. (L: světovláda hned po konci 3. světové války NEbude, po válce napřed bude v Rusku 15 let vlády cara svatého života)
00:02:48.099 25) pak budou pronásledování křesťanů a zlo jakého dosud nebylo, řekl koncem 40.let 20.stol.
00:03:35.714 7) Přijde čas, kdy ne pronásledování, ale peníze a lstivost tohoto světa odvedou lidi od Boha a zatratí se více duší než v dobách otevřeného pronásledování - říkal báťuška. "Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества, - говорил батюшка,
00:03:47.933 21) Jeruzalém bude hl.m. Izraele (L: r.2022 v lednu je ještě hl.městem Tel Aviv)
00:03:51.589 22) a časem bude hl.m. světa
00:03:55.008 23) neboť tam byl PJK ukřižován.
00:03:59.766 19) Rusko má dost surovin i půdy k uživení sebe sama a když se bude modlit dostane šikovné lidi k jejich použití.
00:04:53.880 16) přijde doba, kdy se na každého křesťana přilepí 40 nevěřících, aby je naučil víře.
00:05:19.564 20) předpověděl slovanského papeže (L: JP2 byl potomek otce a matky z rakousko-polských židů, čili papež genetický Slovan teprve přijde)
00:05:23.936 6) řekl o sobě, že až ho svatořečí, ať nevykopávají jeho tělo, neboť v tom čase by se obchodovalo s jeho ostatky. (L: V Pravoslavné církvi Ruska za Putina je téměř vše spojeno s milováním peněz, ne Boha.)
00:05:38.786 8) Z jedné strany tehdy (tj. za Putina) bude totiž stavění křížů, zlacení kupolí chrámů (L: tj. k oklamání katolíků Západu v televizi, aby bludně předčasně věřili, že už došlo k fatimskému obrácení Ruska), ale z 2. strany nastane kralování lži a zla. Opravdová církev vždy bude pronásledována a spasit se bude možné jen s utrpením a v bolestech. Pronásledování budou extrémní a nepředvídatelného charakteru. Strašné bude dožít se té doby. - с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен.
00:06:00.528 9) nastane čas úpadku morálky mládeže, téměř nebude žádných paniců a panen. Vytvoří bandy, které budou krást a ničit.
00:06:28.425 10) ale pak hlas Boží (tj. nadpřirozené varování až bude za 3. světové války nejhůř - předpovězené v Garabandalu) způsobí, že budou činit pokání a mnozí se stanou mnichy.
00:06:52.464 4) Spasení světa přijde z Ruska a Petrohrad se stane duchovním centrem státu. (L: stalo se na pár let po r.1991, kdy tu byl svatý biskup, který otevřeně mluvil proti židovládě, než ho starosta města a jeho židovský pomocník Putin otrávili jedem)
00:06:57.917 5) Ještě dojde k nalezení a proslavení ostatků těla (tj. sv. mučedníka patriarchy Tichona, stalo se) v Petrohradě, radost pro celý svět.
00:07:04.105 17) a Vyrica bude poutním místem a ve Vyrice budou otevřeny monastýry a kdo hřeší budou litovat hříchů. Jako svíce před dohasnutím nejsilněji se rozsvítí, tak bude s církví a ten čas je blízko. (L: ve Vyrice jsem byl r.2010) Modleme se a z kamenů Bůh učiní své služebníky.