hr.news
60

Legalist: Kardinal kritizira Dekret o Diskasteriju za laike protiv laičkih zajednica

Dekret od 11. lipnja vatikanskog Dikasterija za laike, obitelj i život koji stavlja laičke zajednice pod dodatna zakonska ograničenja, pokazuje premalo priznanja za njihove duhovne vrijednost i previše je opsjednut kontrolom, umirovljeni kardinal Kurije Paul Josef Cordes (86) izjavio je za Die-Tagespost.de (20. lipnja).

Ranija široka sloboda laičkih organizacija bit će radikalno ograničena. One više neće moći samostalno određivati dodjelu položaja, duljinu mandata i uključivanje članova u izbore.

Prema Cordesu, dekret ostavlja dojam da se bavi pitanjem "koje je dosadno i mora se obuzdati" i ne pokazuje interes za poticanje duhovne vitalnosti pokreta.

Cordes je iznenađen da dekret ne pokazuje zahvalnost koju je Bog dao Crkvi u naša sekularizirana vremena za laičke članove koji Boga nose među ljudima. Umjesto toga, Dikasterij inzistira na svojoj "pravnoj nadležnosti".

Slika: Paul Josef Cordes, © Karl-Michael Soemer, wikicommons CC BY-SA, #newsNpqnifgbsx