ewaboryk
273

Sejm potępi ISIS za masowe morderstwa mniejszości religijnych. Projekt już w komisji

Data publikacji: 2016-11-29 12:00
Data aktualizacji: 2016-11-29 13:08:00
fot. Tinou Bao / lic. Creative Commons Attribution 2.0 Generic, via wikimedia commons

Posłowie zajmą się we wtorek na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji sprawiedliwości i spraw zagranicznych projektem uchwały w sprawie „potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych” przez tzw. Państwo Islamskie. Parlamentarzyści zarekomendują przyjęcie tej uchwały przez aklamację.

W połowie listopada wiceszefowa komisji sprawiedliwości Małgorzata Wassermann (PiS) poinformowała, że z prośbą o rozważenie podjęcia uchwały zgłosił się do komisji marszałek Sejmu Marek Kuchciński po tym, jak z kolei do niego zwrócił się w tej sprawie specjalny wysłannik Komisji Europejskiej ds. promowania wolności religii lub przekonań poza UE Jan Figel.

Wniosek o podjęcie inicjatywy został przyjęty przez komisję sprawiedliwości jednogłośnie i podobnie będzie rekomendowany na dzisiejszym posiedzeniu tak, aby przez aklamację posłowie przyjęli uchwałę na sali plenarnej.

W uchwale podkreślono, że „agresywna ekstremistyczna ideologia tzw. ISIS/Daisz, jego budzące odrazę nieustanne, systematyczne i powszechne ataki przeciwko ludności cywilnej, naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym te popełniane na tle religijnym lub etnicznym, oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego, także nielegalny handel dobrami kultury, stanowią globalne i bezprecedensowe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Tym samym Sejm RP podzielił stanowisko Rady Bezpieczeństwa ONZ wyrażone w rezolucji 2249 z 20 listopada 2015 roku o potępieniu działań ISIS oraz proklamowane w podobnym tonie stanowisko Parlamentu Europejskiego (z 4 lutego).

Sejm w uchwale uznaje też, popiera i wzywa do poszanowania „niezbywalnego prawa wszystkich mniejszości religijnych i etnicznych zamieszkujących w Iraku i w Syrii do dalszego przebywania na terenach zwyczajowo zamieszkałych przez nich w przeszłości - w warunkach godności, równości i bezpieczeństwa”, a także do „pełnego i swobodnego praktykowania religii, bez żadnego przymusu, przemocy bądź dyskryminacji”.

Parlamentarzyści wyrażają też głębokie zaniepokojenie z powodu masowych ucieczek chrześcijan z tych krajów oraz tym, że ich wspólnoty uległy tam drastycznemu zmniejszeniu. Biorąc pod uwagę, że chrześcijanie systematycznie opuszczają większość krajów Bliskiego Wschodu, jest wysoce prawdopodobne, że ich wspólnoty oraz kultura zostaną na tych terenach na zawsze utracone.

Sejm w uchwale ponadto „potępia i odrzuca wszelkie takie interpretacje przesłania islamu, które torują drogę do brutalnej, okrutnej, totalitarnej, opresyjnej i ekspansywnej ideologii legitymizującej eksterminację Chrześcijan i innych mniejszości”.

Sejm wzywa też wszystkich, w tym liderów muzułmańskich na całym świecie do pełnego potępienia okrucieństw popełnianych przez ISIS wobec chrześcijan, jazydów i innych rdzennych mniejszości religijnych – także do adekwatnego nazywania ich zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i ludobójstwem.

Źródło: KAI
MA

Read more: www.pch24.pl/sejm-potepi-isi…