Clicks28
fil.news

Walang Homophobia, Ito ay Gawa-gawa Lamang, Kardinal Müller

"Walang homophobia", sinabi ni Kardinal Gerhard Müller.

Sa kanyang pagsasalita sa Italyanong mamamahayag na si Costanza Miriano sa kanyang blog na costanzamiriano.com (Mayo 17), mas itinuro ni Müller na ang homophobia ay "gawa-gawa lamang at isang instrumento" upang pangunahan ang pag-iisip ng iba.

Ikinumpara niya ang homoseksuwal na ideolohiya sa totalitaryong rehime tulad ng National Socialism at Communism na laging naglalagay ng tagatutol sa klinika ng mga psychiatric.

Higit pa dito, ipinahayag ni Müller ang kanyang kalungkutan na ang ilang mga obispo ay wala pa ring tapang na magsalita ng katotohanan tungkol sa homoseksuwalidad, "Hindi nila naiintindihan na ang 'homophobia' ay isang panloloko upang takutin ang mga tao".

picture: Gerhard Ludwig Müller, © Michael Swan, CC BY-ND, #newsOjaypiqodq