3
4
1
2
Clicks942
RzymskiKatolik
Bp Athanasius Schneider ORC, Kazanie wygłoszone w Poznaniu. Bp Athanasius Schneider ORC, Kazanie wygłoszone w Poznaniu 16.10.2013 podczas Mszy Świętej trydenckiMore
Bp Athanasius Schneider ORC, Kazanie wygłoszone w Poznaniu.

Bp Athanasius Schneider ORC, Kazanie wygłoszone w Poznaniu 16.10.2013 podczas Mszy Świętej trydencki