07:26
Gloria.tv
4.7K
Il det che muossa ensi. Tgei vul quei dir sche la muma di ch'igl affon seigi in pluschein, ni in tschut? Priedi per affons, Rueras, ils 14 da matg 2008More
Il det che muossa ensi.

Tgei vul quei dir sche la muma di ch'igl affon seigi in pluschein, ni in tschut?

Priedi per affons, Rueras, ils 14 da matg 2008