Clicks80
vi.news

Quá đủ rồi: Giám mục đồng tính cần phải rời đi

Người công giáo từ giáo phận Parramatta, Úc, đã đệ trình lời thỉnh cầu chính thức dài 24 trang với 43 đính kèm lên Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican kêu gọi loại bỏ giám mục gốc Việt Vincent Long vì cổ vũ đồng tính luyến ái.

Đơn thỉnh cầu theo sau nhiều đơn kiến nghị đã nhận được hàng nghìn chữ ký cáo buộc Long gây ra bê bối bằng cách quảng bá trong các trường giáo phận những giáo lý về đồng tính trái với giáo lý của Giáo hội và tấn công quyền cha mẹ ("Long sai").

Đơn thỉnh cầu cho biết thêm rằng Long đã bắt bớ hai linh mục của giáo phận và loại bỏ họ vì họ chỉ trích cách tiếp cận dị giáo của giáo phận đối với đồng tính luyến ái.

Cha John Rizzo, nhà trừ tà của giáo phận, nhận xét rằng các trường công giáo dưới thời giám mục Long “đầy rẫy chương trình nghị sự ủng hộ người đồng tính luyến ái”.

Theo thông tin theo dõi, đơn thỉnh cầu đã đến thành phố Vatican vào ngày 27 tháng 4. Nhưng theo NcRegister.com (ngày 3 tháng 5), giáo đoàn đã phủ nhận việc đó...

#newsBrlbucekgd