10:33
Wielka Polska katolicka. Polska od począku jest katolicka...More
Wielka Polska katolicka.

Polska od począku jest katolicka...
alica32
My Polacy tak jak inne ludy słowiańskie ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich , ale obecnie mamy świadomość że narasta nienawiść i pogarda przeciwko katolikom ze względu na ich wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa. 🙏
alica32
Kościół stoi na straży wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Tylko one się sprawdziły. Dziś już nie wystarczą wartości rynkowe, czy tym bardziej „wartości” wzięte z arsenału zbankrutowanych ideologii, które chce się przemycić, tym razem w wyszukanym opakowaniu ..przypomniał bp Lepa. "
18 more comments from alica32
alica32
Polacy! Pilnujcie Polski i świętego Kościoła Katolickiego.Waszym obowiązkiem jest bronienie Kościoła Katolickiego i wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa 🙏 🙏
alica32
Tylko Kościół stoi na straży wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Tylko one się sprawdziły
KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
alica32
Polacy! Pilnujcie Polski i świętego Kościoła Katolickiego.Waszym obowiązkiem jest bronienie Kościoła Katolickiego i wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa 🙏
alica32
Panie, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za niego swe życie, uświęć go i oczyść przez Twoje słowo. Oddal wszelkie rozłamy, uwolnij go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. Błogosław wszystkich, którzy miłują Ciebie, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jakiekolwiek imię oni przybierają. Prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia …More
Panie, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za niego swe życie, uświęć go i oczyść przez Twoje słowo. Oddal wszelkie rozłamy, uwolnij go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. Błogosław wszystkich, którzy miłują Ciebie, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jakiekolwiek imię oni przybierają. Prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia z Tobą.
Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju. Strzeż go, aby nie pokładał ufności w bogactwie i mocy tego świata. Udziel mu wzrostu nadziei w potęgę modlitwy i świętości. Amen.
alica32
To wszyscy wiemy że w ostatnich latach w Polsce narasta nienawiść i pogarda względem Polaków ze względu na ich wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa. Polacy! tylko Kościół stoi na straży wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Tylko one się sprawdziły 🙏 🙏
alica32
My Polacy tak jak inne ludy słowiańskie ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich. 👏 Polska od początku swojej państwowości do tej pory jest katolicka... 👍
alica32
Tylko Kościół stoi na straży wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Tylko one się sprawdziły 🤗
alica32
Polacy! 🙏 🙏 Ostoją się tylko te narody, w których Chrystus będzie królował
Parafia jest najlepszym miejscem jednoczenia Rodaków w obronie Wiary i Ojczyzny
.
alica32
Kościół stoi na straży wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Tylko one się sprawdziły. bp Lepa.
alica32
Polacy pilnujcie Polski i świętego Kościoła Katolickiego.Waszym obowiązkiem jest bronienie Kościoła Katolickiego i wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa 🙏 🙏 🙏
alica32
Obecna w majestacie prawa stanowione są antyklerykalne prawa które za nic mają moralność , etykę. Z grzechu robi się cnotę. Teraz zło w wydaniu libertyńsko-masońskim w Polsce chełpi się sobą publicznie . Zło już się nie ukrywa .Zlo zrobiło się bezczelne i narzuca się społeczeństwu w szkołach , na uczelniach ,mediach itd. .. zło jest bezkarne , a bezkarność rodzi bezradnośc społeczeństwa. …More
Obecna w majestacie prawa stanowione są antyklerykalne prawa które za nic mają moralność , etykę. Z grzechu robi się cnotę. Teraz zło w wydaniu libertyńsko-masońskim w Polsce chełpi się sobą publicznie . Zło już się nie ukrywa .Zlo zrobiło się bezczelne i narzuca się społeczeństwu w szkołach , na uczelniach ,mediach itd. .. zło jest bezkarne , a bezkarność rodzi bezradnośc społeczeństwa. Protesty ludzi są ignorowanie.. Odpowiedzią ludzi w Polsce na to widoczne zło jest wielomilionowa emigracja zarobkowa…Problemem jest tzw.emigracja wewnętrzna….Ludzie zamykają się w sobie, nie chcą chodzić na wybory, przestają się interesować się polityką i mechanizmami życia społecznego
alica32
My Polacy tak jak inne ludy słowiańskie ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich 👏 👏
alica32
Opamiętajcie się, Rodacy! Nie adorujcie „obrazu" apokaliptycznej Bestii! Nie ulegajcie pochlebcom nikczemnej rozpaczy! Nie wypędzajcie Chrystusa z polskiej ziemi! ks Łuczak 🙏 🙏 [More]
alica32
Chrześcijański porządek miłości bliźniego wymaga, aby każdy chrześcijanin, katolik miłował swoją ziemską Ojczyznę bardziej, niż inne narody. 👍
alica32
W ostatnich latach w Polsce narasta nienawiść i pogarda względem Polaków ze względu na ich wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa. Polacy pilnujcie Polski i świętego Kościoła Katolickiego.Waszym obowiązkiem jest bronienie Kościoła Katolickiego i wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa
alica32
Katolicy! wkrótce w Polsce wybory do samorządów i niebranie udziału w nich udziału lub głosowanie za ludźmi, którzy będą niszczyć Kościół, rodzinę, deprawować młodzież, utrwalać podziały i nierówności społeczne, wyniszczać gospodarkę i kulturę jest wielką nieroztropnością, a nawet grzechem przeciwko społeczeństwu i poszczególnym jego obywatelom. Jest to współdziałanie ze złem 🙏 👍 .
alica32
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I,w szerszym znaczeniu stanowiło symboliczne wejście naszego narodu i państwa do kręgu cywilizacji europejskiej.
Polska od początku swojej państwowości jest jest katolicka... 👍
alica32
My Polacy tak jak inne ludy słowiańskie ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura której się nie wstydzimy, i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca , żebraka i nienarodzonego 👏 👏 👏