olo13jcb
31.5K

„DOPÓKI JEDNAK BÓG NIE POWIEDZIAŁ SWOJEGO „AMEN”, NADAL CZEKAM Z OTWARTYMI RAMIONAMI…

14 lutego 2012

KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. JERZY NEMO

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.


słowa Pana Jezusa do św. Faustyny:
„Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.”(Dz1728).


DOPÓKI JEDNAK BÓG NIE POWIEDZIAŁ SWOJEGO „AMEN”, NADAL CZEKAM Z OTWARTYMI RAMIONAMI NA POWRÓT MOICH DZIECI, ABY DOPEŁNIŁA SIĘ LICZBA TYCH, KTÓRZY MAJĄ SIĘ JESZCZE NAWRÓCIĆ.”.

W światłości ukazała się Matka Boża na niebieskiej kuli, którą otaczali Aniołowie. Matka Boża ubrana była w białą suknię i niebieski płaszcz. Na głowie miała długi biały welon oraz złotą koronę, w prawej ręce berło, natomiast w lewej różaniec. Matka Boża spojrzała na mnie i powiedziała:

MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze, aby dać świadectwo słowom, które przynoszę dzisiaj do narodów Europy w imieniu Mojego Boskiego Syna. Otwórz swoje serce i przyjmij Moje słowa.

Kochane dzieci Europy, Ojciec Niebieski posyła Mnie do was, aby przypomnieć wam, że cały czas macie możliwość wzywania Mnie szczególnym tytułem: jako „Patronki Europy”.
Doświadczyliście tak wielu znaków Mojej pomocy i obrony, a dzisiaj wypieracie się Mojego Boskiego Syna i Mnie! Europa dzisiaj nie chce przyznać się do swoich korzeni, naznaczonych Ewangelią Mojego Boskiego Syna, jak również znakiem krzyża, który stał się światłem dla innych kontynentów. Szatan wytoczył szczególną walkę przeciwko narodom Europy, ponieważ dobrze wie, że odnowa ludzkości wyjdzie z tego kontynentu. I chociaż dzisiaj wiele innych narodów poza Europą odkrywa moc Ewangelii, to zapowiedziany Tryumf Mojego Niepokalanego Serca rozpoczyna się właśnie tutaj.
Szatan posłużył się Francją, pierwszą córą Kościoła, aby wprowadzić spustoszenie i wzbudzić prześladowania; wykorzystał dumę Niemiec, by doprowadzić do umocnienia materializmu i cierpienia; posłużył się Rosją, by pokazać swoją otwartą walkę przeciwko Bogu. W całej tej tragedii upadku i utraty wiary przez narody Europy Bóg jednak nie opuścił ich w swojej Opatrzności – podtrzymuje je przez garstkę wiernych, którzy trwają przy krzyżu ze świadomością wynagradzania Bogu i składania ofiar. Narody, które wzywają Mojej pomocy i zwracają się do Mojego Boskiego Syna, umocnione zostaną na nowo mocą krzyża i światłem Ewangelii. W tej walce z mocami ciemności ostateczne słowo należy do Boga! Zapowiedziany Tryumf Mojego Niepokalanego Serca ujawnia się już teraz na miejscach Moich matczynych objawień i ukaże swoje owoce w sercach dzieci Mi poświęconych.
Europa przeżywa przede wszystkim kryzys wiary, z czego wynika jej uległość wobec planów antychrysta. Kto odrzuca krzyż i wyrzeka się prawa Bożego, ten popada w zwątpienie i ściąga na siebie słuszny gniew Boga. Dzisiaj Europa potrzebuje nawrócenia oraz światła Ewangelii bardziej, niż za czasów zalewu wysłanników fałszywego proroka spod znaku półksiężyca. Narody Europy powinny odkryć na nowo Ewangelię, by powrócić do prawdziwej wiary wraz z całym Rzymem.

Narody niegdyś wierne krzyżowi i Ewangelii otwarły szeroko bramy dla bluźnierstw przeciwko Bogu, pozwalają [na nie] i szyderczo przyglądają się, jak Mój Boski Syn jest krzyżowany, opluwany*. Jakże wielu jest takich, którzy – jak niegdyś żołnierze rzymscy [razem z Żydami]** – z wielkim szyderstwem nie chcą uznania Królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna i wołają głośno: „Nie mamy króla oprócz Cezara!”. Chcą zbudować królestwo dobrobytu i swojej własnej pychy, a ślepi są, bo idąc za podszeptami szatana, przygotowują ucisk i coraz większe cierpienie.

Jakże smutne jest Moje Matczyne Serce, kiedy widzę, jaki los przygotowały sobie narody! Sól utraciła już dawno swój smak! Moje dzieci pozwoliły związać się łańcuchem zniewolenia i smutku, który odbiera radość i nadzieję. Dopóki jednak Bóg nie powiedział swojego „Amen”, nadal czekam z otwartymi ramionami na powrót Moich dzieci, aby dopełniła się liczba tych, którzy mają się jeszcze nawrócić.
Pamiętajcie, że dzieło zbawienia zostanie doprowadzone do pełni w historii ludzkości. W to dzieło zbawienia zostały włączone trudy i cierpienia, prześladowania i męczeństwo, począwszy od Apostołów aż po wszystkich chrześcijan, którzy pomagają w zbawieniu siebie i innych. To składane świadectwo – w Bogu wiadomy sposób – jest gestem miłości i wyrazem oddania Stwórcy, ponieważ On dał życie każdemu i powołał narody, aby Mu służyły.
Nie lękajcie się zatem dać świadectwa prawdzie i miłości. Kocham was bardzo Moje dzieci i proszę: wzywajcie Mojej Pomocy.
Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus».
******************************************
*Można te słowa Maryi odnieść m.in. do bluźnierczego przedstawienia Romeo Castelluciego „O twarzy. Wizerunek Syna Bożego”, które od półtora roku kala sceny teatrów Europy. Olbrzymia twarz Pana Jezusa jest obrzucana, oblewana, przecięta napisem: „Nie jesteś moim pasterzem”.
**Uzupełniono, gdyż w Jerozolimie Pan Jezus został odrzucony jako król najpierw przez żołnierzy, którzy Go wyśmiali i ukoronowali cierniem, a potem przez Żydów. Ci zaś najpierw na widok poniżonego Jezusa okrzyknęli obłudnie Cezara swoim królem, a potem zażądali, by Piłat zmienił tekst z opisem „winy” Ukrzyżowanego (ks. J. Nemo).

adam-czlowiek.blogspot.com
otoczyniewszystkonowe.pl
Króluj nam Chryste !
Narody niegdyś wierne krzyżowi i Ewangelii otwarły szeroko bramy dla bluźnierstw przeciwko Bogu, pozwalają [na nie] i szyderczo przyglądają się, jak Mój Boski Syn jest krzyżowany, opluwany*.
Jakże wielu jest takich, którzy – jak niegdyś żołnierze rzymscy [razem z Żydami]** – z wielkim szyderstwem nie chcą uznania Królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna i wołają głośno:

„Nie mamy króla oprócz…More
Narody niegdyś wierne krzyżowi i Ewangelii otwarły szeroko bramy dla bluźnierstw przeciwko Bogu, pozwalają [na nie] i szyderczo przyglądają się, jak Mój Boski Syn jest krzyżowany, opluwany*.

Jakże wielu jest takich, którzy – jak niegdyś żołnierze rzymscy [razem z Żydami]** – z wielkim szyderstwem nie chcą uznania Królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna i wołają głośno:


„Nie mamy króla oprócz Cezara!”. Chcą zbudować królestwo dobrobytu i swojej własnej pychy, a ślepi są, bo idąc za podszeptami szatana, przygotowują ucisk i coraz większe cierpienie.
Króluj nam Chryste !
Szatan posłużył się Francją, pierwszą córą Kościoła, aby wprowadzić spustoszenie i wzbudzić prześladowania; wykorzystał dumę Niemiec, by doprowadzić do umocnienia materializmu i cierpienia; posłużył się Rosją, by pokazać swoją otwartą walkę przeciwko Bogu.
W całej tej tragedii upadku i utraty wiary przez narody Europy Bóg jednak nie opuścił ich w swojej Opatrzności – podtrzymuje je przez garstkę …
More
Szatan posłużył się Francją, pierwszą córą Kościoła, aby wprowadzić spustoszenie i wzbudzić prześladowania; wykorzystał dumę Niemiec, by doprowadzić do umocnienia materializmu i cierpienia; posłużył się Rosją, by pokazać swoją otwartą walkę przeciwko Bogu.

W całej tej tragedii upadku i utraty wiary przez narody Europy Bóg jednak nie opuścił ich w swojej Opatrzności – podtrzymuje je przez garstkę wiernych, którzy trwają przy krzyżu ze świadomością wynagradzania Bogu i składania ofiar.

Narody, które wzywają Mojej pomocy i zwracają się do Mojego Boskiego Syna, umocnione zostaną na nowo mocą krzyża i światłem Ewangelii.

W tej walce z mocami ciemności ostateczne słowo należy do Boga!

Zapowiedziany Tryumf Mojego Niepokalanego Serca ujawnia się już teraz na miejscach Moich matczynych objawień i ukaże swoje owoce w sercach dzieci Mi poświęconych.


Europa przeżywa przede wszystkim kryzys wiary, z czego wynika jej uległość wobec planów antychrysta. Kto odrzuca krzyż i wyrzeka się prawa Bożego, ten popada w zwątpienie i ściąga na siebie słuszny gniew Boga.

Dzisiaj Europa potrzebuje nawrócenia oraz światła Ewangelii bardziej, niż za czasów zalewu wysłanników fałszywego proroka spod znaku półksiężyca.

Narody Europy powinny odkryć na nowo Ewangelię, by powrócić do prawdziwej wiary wraz z całym Rzymem.
+ + +
Piękne słowa, a jak mało znane... Popularyzować - linkować !! :)