Clicks263
irenateresa

Niedziela

Niedziela jest dniem Mojej (Bożej) szczególnej chwały. W tym dniu stworzenia winny rozpamiętywać Moje dzieło stworzenia i czcić Mnie jako swego Stworzyciela. Zakazałem wam wszelkich prac w tym dniu, aby go wyróżnić, abyście zbyt obciążeni obowiązkami nie zapomnieli o sensie i przyczynie wykonywania swoich prac. Wasza ciężka praca jest pokutą i wykonywana jako pokuta prznosi wam oczyszczenie i uwolnienie. Niedziela winna być dniem składania ofiar dla Mnie, uwielbienia Mnie i dziękowania Mi, powinna być dniem zadumy i rozmyślań. Jeśli człowiek nie czerpie siły ze świadomości ponoszenia wszelkich ofiar dla Mnie, jego życie traci sens i staje się bezcelowe.
''Orędzia na czasy ostateczne które właśnie nadeszły''