Klamárka Marieta Ria a jej spirituálne obete

Klamárka Marieta Ria a jej spirituálne obete

V nedávnom verejnom statuse klamárka Marieta Ria útočila na mňa a na to, čo som prezentoval. Samozrejme ako býva zvykom od klamárskych heretikov, tak nepoužila žiaden argument, ktorý by šiel k veci na vyvrátenie mojich tvrdení. Moje tvrdenia sú jasné a jednoduché na porozumenie a pochopenie. Aby som ostatným ušetril čas, tak spomeniem hlavnú podstatu nášho sporu. Heretička Marieta Ria odsudzuje to, že som odsúdil známeho pseoudo-exorcistu Matúša Marcina. Známy heretický kňaz Matúš Marcin sa zastáva heréz/bludov, ktoré boli odsúdené katolíckou Cirkvou (to, čo zaznáva, je nezlučiteľné s pravou katolíckou vierou), a síce, vyznáva herézu pelágianizmu – heréza, ktorá tvrdí, že je možná spása malých detí bez krstu – čož je nezlučiteľné s katolíckou vierou:

(Heretický kňaz Matúš Marcin:) „… pomodlili sme sa aj za to, že by dieťatko, toto potratené, bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Dala na svätú omšu, aby bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Démon od nej odišiel.“ (Odkaz, čas vo videu 8:30.)

Toto je jasné odmietnutie nevyhnutnosti krstu pre spásu. Obaja sa poddali Diablovi. On aj tá dotyčná, ktorú zmieňuje a tá dotyčná spáchala takisto svätokrádež, na ktorú heretik Matúš Marcin častokrát nabáda, tak ako vidno i v tomto odkaze.

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.“

Svätý Augustín (415): Ktokoľvek, kto by povedal, že nemluvňatá, ktoré zídu zo života bez účasti na sviatosti [krstu], by mali byť urobené živé v Kristovi, ide skutočne proti kázaniu onoho apoštola a zavrhuje celú Cirkev…“

Pápež Pius XI., Quas Primas (# 15), 11. december 1925: „Toto kráľovstvo je v Evanjeliách vskutku predstavené ako také, do ktorého sa ľudia pripravujú vstúpiť konaním pokánia; ďalej doň nemôžu vstúpiť inak ako skrze vieru a krst, ktorý je síce vonkajším obradom, ale značí a učiňuje vnútornú obnovu.

Žial, potratené deti idú do pekla naveky, a to je neomylné učenie Katolíckej Cirkvi, viac tuná: Malé deti nemôžu byť spasené bez krstu

Marieta Ria dosť arogantne obhajovala (odkaz) kacíra Matúša Marcina, ktorý odmieta nevyhnutnosť krstu pre spásu. A inak, malé deti nemôžu mať krst túžby (čo prinášajú ako argument niektorí nečestní heretici), pretože maličké deti nemajú túžbu – nemajú totižto vek umu. A malé potratené deti nemajú krst krvi (ktorý neexistuje), nie sú to mučenici za Krista, ako sa snažia vykresliť viacerí heretici. Žial mnoho ľudí, ktorí si dnes hovoria, že sú katolíci, nie sú katolíci, ale moderní pelágianisti. Sú proti potratu, ale jedným, či druhým spôsobom odmietajú nevyhnutnosť krstu pre spásu, a hovoria, že také potratené detičky môžu získať večné štastie s Bohom. Potrat nielenže je vražda tela, či zamedzenie človeku, aby vyrástol a mohol chodiť von s kamarátmi, či urobiť si vodičský preukaz, ale je to preto také veľké zlo, že ide o odrezanie možnosti prístupu duší k Bohu, odrezanie prístupu duší k sviatostnému krstu, mimo ktorého nieto spása.

Obhajovanie Matúša Marcina a osobný útok na mňa od Marieta Ria som do detailov, bod po bode, vyvrátil v tomto článku. A treba podotknúť, že je jedno na akom blogu som sa rozhodol články zverejňovať. Tento blog alebo kanál, ak Boh dá, bude neskôr slúžiť aj na prezentovanie videí, ktoré chystám (a nielen na gloria.tv, ale aj na viacerých platformách). Kacírovi Matúšovi Marcinovi som dal vedieť o jeho herézach a škandalóznych vyjadreniach v tomto otvorenom liste.

Ďalej, ďalšieho človeka, ktorého heretička Marieta Ria obhajuje, je „otec“ Marián Kuffa, ktorý rúhačsky nazýva Boha prírodou:

Marián Kuffa na eukemnickom stretnutí: „ ... Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhy ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Alah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chcete. (odkaz)

Pápež Pius XI., Mit Brennender Sorge (#7), marec 14.,1937: „Ktokoľvek identifikuje pomocou panteistického zmätku Boha a vesmír, či znížením Boha na dimenzie sveta, alebo vyvýšením sveta na dimenzie Boha, nie je veriaci v Boha.“

Marián Kuffa je arci-bludár, ktorý si robí imidž pomáhaním nudzným ľuďom a dokáže pútať mysle mnohých ľudí svojim dlhým rozprávanim. Nie je veriaci v Boha, je to zjavný a do oči bijúci heretik. Marián Kuffa nazýva protestantov bratmi a vraví, že majú bohoslužbu slova a že majú farárov a farárky (odkaz). Je to heretik, bodka.

Heretičke Marieta Ria a jej zástancom som dal možnosť debaty, dal som im výzvu, kde som vyzval heretičku Marietu Ria k debate a rovno som jej položil otázku, že či sú protestanti, ktorí nazývajú modlenie sa k Panne Márii modlárstvom, v Cirkvi Ježiša Krista, a ak nie sú, tak aby vysvetlila prečo. Nastalo hrobové ticho. Lebo dobre vie, že ak povie, že sú mimo Cirkvi Krista, tak odsúdi samú seba, pretože obhajuje heretika Mariána Kuffu, ktorí je v jednom bratskom spoločenstve s protestantami. Ak by povedala, že nie sú v Cirkvi Krista, tak by musela to isté povedať o Mariánovi Kuffovi, lenže to nechce urobiť. Nemôžete to mať tak, že považujete protestantov za mimo Cirkve a Mariána Kuffu, ktorí nazýva protestantov 'bratmi, ktorí idú inou cestou do neba', že je v Cirkvi. Marián Kuffa nie je v Cirkvi, je to heretik. Marián Kuffa hovorí okato a ostentatívne, že protestanti sú naši bratia, že nie sú zlí, že idú inou cestou do neba; vraví že majú farárov a farárky a pod. Človek, čo hovorí niečo takéto, je notorický heretik a člen sekty. Dal som jednoduchú otázku pánovi Balákovi, aby povedal, že či je Marián heretik, a nebol schopný ako učený teológ Mariána odsúdiť.

Zaújmaju ľudí, ktorí zdieľajú názory Mariata Ria proti mne, tieto fakty, ktoré sa dajú vyzistiť dopátraním sa k mojim článkom (ku ktorým sú vždy aj odkazy)? Jednoduchá odpoveď znie: Nie!

Je to kvôli takýmto podvodníkom, ako Marieta Ria, ktorí sa chytia určitej odsudzujúcej rétoriky, no nejdu do jadra veci, je to pre toto, ako klamú heretici typu Marieta Ria, prečo mnoho ľudí zostáva so zatemnenými mysľami a v heréze/blude. Títo ľudia nie sú od Boha, nehľadajú pravdu a Boh takými opovrhuje. Na nič iné sa heretici typu Marieta Ria nezmôžu, len na ad hominem útoky a klamanie, pretože ich otcom je otec lží – Diabol.
maja prus
Keď o. Kuffa nieje podľa vás kresťan, tak vy ste kto, že ho sudite, že to viete???
Sedevakantistický kanál
Ja som kresťan katolík. Len katolíci sú kresťania. Kuffa nemá katolícku vieru, ako bolo ukázané v člańku. Ste neúprimny človek.
Unam Sanctam SK
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo schopní čítať srdcia; ALE KEĎ VIDIA, ŽE NIEKTO JE HERETIKOM NA ZÁKLADE JEHO VONKAJŠÍCH SKUTKOV, SÚDIA, ŽE JE HERETIKOM, JASNO A PROSTO, A ODSÚDIA HO AKO HERETIKA.“
Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, …More
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo schopní čítať srdcia; ALE KEĎ VIDIA, ŽE NIEKTO JE HERETIKOM NA ZÁKLADE JEHO VONKAJŠÍCH SKUTKOV, SÚDIA, ŽE JE HERETIKOM, JASNO A PROSTO, A ODSÚDIA HO AKO HERETIKA.“
Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“
maja prus
Kto z vás je bez hriechu, nech doň hodí prvý kameňom...
Sedevakantistický kanál
A krst túžby samozrejme takisto nie je učením Katolíckej Cirkvi. Viac tuná: vatikankatolicky.com/krst-vodou-cirkevni-otcovia/