01:09:59
Evanjelizacia
1.9K
45. výročie posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda v Novej Bošáci. Kňazi: kazateľ - Ľubomír Stanček, Ján Zicho, Richard Jankovič, Martin Klement, Miroslav Oprchal, Patrik Katrinec 13. november 2016More
45. výročie posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda v Novej Bošáci.

Kňazi: kazateľ - Ľubomír Stanček, Ján Zicho, Richard Jankovič, Martin Klement, Miroslav Oprchal, Patrik Katrinec
13. november 2016