Clicks270
hr.news

Kardinal Sarah: "Ne znam što želite reći"

Tijekom putovanja u Švicarsku kardinal Sarah razgovarao je sa Cath.ch (21. rujna). Istaknuto:

- "Evanđelje je i dalje valjano kao što je i bilo za apostole."
- "Tradicija nije fiksna stvar. Razvija se, ali bez iskorijenjivanja."
- "Ono što se računa nije zajedničko hodanje, nego traženje istine. Istina se ne rađa konsenzusom, ona nam prethodi."
- "Pogledamo li što se događa na njemačkom Sinodalnom putu, ne znam kamo će nas odvesti."
- "Ne, Crkva se ne mijenja. Mi se moramo promijeniti."
- "Drugi Vatikan ne kaže da se Crkva mora promijeniti."
- "Misa je spasonosna žrtva, a ne bratski obrok."
- "Pogledajte kako danas slavimo misu. Često samo razgovaramo među sobom."
- Pitanje: "Način vjerovanja evoluira." Kardinal Sarah: "Ne znam što želite reći."
- "Muslimani, budisti, svi se mole na isti način. Ne razumijem zašto se mi kršćani svađamo oko ovih pitanja."
- "Ja podučavam ono što su mene naučili misionari, a neki su umrli vrlo mladi da bi mi dali Krista."
- "Dolazim iz zemlje koja ima 73% muslimana. Kad se musliman priprema za molitvu, on abdesti, a zatim sam stoji u kutu u tišini. Kad završi, odlazi u sobu klanjati. Što rade svećenici? Pripremaju se u sakristiji čavrljajući, a zatim nastavljaju brbljanje tijekom ulazne procesije."
- "Kad se sastanemo zajedno kao Afrikanci ili s ljudima s drugih kontinenata, latinski nas ujedinjuje i omogućuje nam da slavimo zajedno."
- "Loša je stvar što se ukinuo latinski. Svi muslimani mole se na arapskom, čak i ako to nije njihov jezik."
- Pitanje: Je li točno da je odgovornost za prijevode povjerena biskupskim konferencijama prema Franjinoj volji? Kardinal Sarah: "Da li se student koji polaže ispit sam ispravlja?"

Slika: Robert Sarah, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsFtfqpsrteh