Clicks22
vi.news

Francis loại bỏ Đức Hồng Y Angelo Comastri

The Fabric of Saint Peter chịu trách nhiệm bảo trì Nhà thờ Thánh Peter đang gặp rắc rối.

Vào ngày 29 tháng 6, Francis đã bãi nhiệm chủ tịch của nó, Hồng y Angelo Comastri, 76, và đại biểu của Comastri, Đức ông Vittorio Lanzani, và phong chức cho một khâm sứ đã nghỉ hưu, Mario Giordnana, 78, làm ủy viên đặc biệt của The Fabric.

Giordana có nhiệm vụ giữ trật tự trong các văn phòng hành chính và kỹ thuật của Fabric. Ông sẽ được hỗ trợ bởi một ủy ban.

Vào ngày 30 tháng 6, cảnh sát Vatican đã thực hiện một cuộc đột kích trong các văn phòng của Fabric, gỡ bỏ các tài liệu, tài liệu và thiết bị điện tử. Hoàn toàn có đủ cơ sở để cho rằng nơi này bị vướng vào tham nhũng và quản lý sai.

Đây là một vụ bê bối khác trong chính quyền hỗn loạn của Vatican thời Francis.

Hình ảnh: Angelo Comastri, © wikicommons CC BY-SA, #newsPsotawlacg