Clicks105
nl.news

Kardinaal Burke in Bratislava: Verpletterende aanval op de Kerk komt zelfs van "haar hoofd"

De vijanden van de Kerk zijn opgetogen over de "huidige verpletterende aanval" op het goddelijk gezag van de Kerk, vanuit haar eigen lichaam en "zelfs van haar eigen hoofd", vertelde kardinaal Raymond Burke aan een publiek in Bratislava, Slowakije (27 april).

Tijdens het festival Bratislavské Hanusove Dni sprak hij over huwelijk en gezin. Hij wees erop dat de vijanden van de kerk niet publiekelijk hun vreugde erkennen, zodat rechtgeaarde [domme] mensen niet zullen beseffen wat er gebeurt "totdat de vernietiging is voltooid".

Daarom moedigde Burke de katholieken aan om 'aan de slag te gaan' ter verdediging van de waarheid: 'Er kan geen plaats zijn voor stilte of een neutrale houding'.

Hij wees erop dat "verwarring en dwaling" over het katholieke huwelijk voor het eerst werden uitgedrukt door kardinaal Walter Kasper. Dit "werd de wereld duidelijk tijdens de eerste bisschoppensynode in 2014".

Burke bevestigde dat het geven van de Heilige Communie aan overspeligen "in strijd is met de voortdurende leer en praktijk van de Kerk met betrekking tot het heilig huwelijk".

Afbeelding: Raymond Burke, #newsXchqtlcgub