Clicks36
vi.news

Giám mục Hà Lan từ chối tham gia Hội nghị Thanh niên

Đức Giám mục phụ trợ Robert Mutsaerts của 's-Hertogenbosch, được các hội đồng giám mục Hà Lan chọn để đại diện cho họ tại Hội nghị Thanh niên, sẽ không tham dự.

Mutsaerts công bố trên RkKerk.nl (19 tháng 9) rằng ông không coi đây là "thời điểm thích hợp để tổ chức một buổi thuyết trình về thanh niên, khi hiện đang có nhiều các nghiên cứu và tin tức về lạm dụng tình dục [đồng tính]".

Giám mục phụ trợ Everardus de Jong của Roermond sẽ thay thế Mutsaerts.

Hình ảnh: Everardus de Jong, #newsYydnodsgbu