Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks42
vi.news

Khâm mạng của Áo: Giám mục Đức là "Một nỗi Xấu hổ"

Sứ thần Tòa Thánh tại Áo, Đức Tổng Giám mục Peter Zurbriggen, người Thụy Sĩ, đã chỉ trích các giám mục Đức trong một bài giảng tại Tu viện Heiligenkreuz vào ngày 1 tháng 5 vì đã khiển trách, thủ tướng Bavaria khi ra lệnh treo Thập giá trong các tòa nhà công cộng.

Zurbriggen không nêu đích danh thủ phạm, Hồng y Munich Reinhard Marx.

Nhưng lời nói của ông rất rõ ràng, “Với cương vị Sứ thần Tòa Thánh và đại diện của Đức Thánh Cha, tôi buồn và hổ thẹn rằng - khi thánh giá được dựng lên ở một nước láng giềng [của Áo] - lại chính các giám mục và linh mục chỉ trích quyết định này. Xấu hổ làm sao! Không thể chấp nhận được."

Zurbriggen nhận được tràng pháo tay cho lời nói của mình.

Hình ảnh: Peter Stephan Zurbriggen, #newsShapwvhofg